Giám sát việc thực hiện chính sách đối với người có công tại Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Sáng 25/5, Đoàn Giám sát của Ban Văn hóa- Xã hội, HĐND tỉnh đã có buổi giám sát việc thực hiện một số chính sách đối với người có công tại sở Lao động, Thương binh và Xã hội. Đồng chí Đinh Ngọc Hà, TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự buổi giám sát.

Giám sát việc thực hiện chính sách đối với người có công tại Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Đoàn giám sát của HĐND tỉnh làm việc lại sở Lao động, Thương binh và Xã hội. Ảnh: Anh Tuấn

Tham gia Đoàn giám sát có đại điện lãnh đạo Ban Văn hóa - xã hội, Ban Kinh tế- Ngân sách tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh.

Những năm qua, sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã thường xuyên tập trung chỉ đạo phòng Lao động , TB và XH các huyện, thành phố triển khai tới các xã, phường, thị trấn thực hiện đầy đủ, kịp thời, chính xác các chế độ ưu đãi đối với người có công và thân nhân người có công.

Từ năm 2016 đến 3/2018, Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội đã tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, xét duyệt và giải quyết chính sách cho trên 24.700 lượt đối tượng người có công với cách mạng và thân nhân được thụ hưởng chế độ chính sách. Tổng mức chi trả trợ cấp trong 2 năm (2015, 2016) và Quý 1/2018 là trên 1.200 tỷ đồng, thực hiện chi trả đầy đủ, chính xác số tiền của từng đối tượng được hưởng.

Đến nay tỉnh Ninh Bình không còn hồ sơ tồn đọng đề nghị xác nhận người có công theo Quyết định 408/QĐ-LĐTBXH ngày 20/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. Các diện chính sách đối với người có công khác đang được tiếp nhận, giải quyết bình thường theo quy trình, quy định.

Phong trào "Đền ơn đáp nghĩa" và chăm sóc đời sống người có công được đẩy mạnh, thu hút sự tham gia của đông đảo các tầng lớp nhân dân. Đến hết năm 2017, toàn tỉnh đã có 99,48% hộ gia đình chính sách có mức sống cao hơn hoặc bằng mức sống trung bình của dân cư nơi cư trú (đạt chỉ tiêu của toàn quốc giai đoạn 2016-2020). 100% Bà mẹ Việt Nam anh hùng còn sống được các cơ quan, đơn vị nhận phụng dưỡng đến hết đời.

Trong quá trình triển khaii thực hiện các chính sách người có công, Sở cũng đã đề xuất với các cơ quan Trung ương phương hướng giải quyết đối với các khó khăn vướng mắc như người hy sinh trong các cuộc kháng chiến đã được giải quyết trợ cấp ưu đãi từ trước nhưng chưa được cấp Bằng "Tổ quốc ghi công"; sửa đổi, bổ sung quy định đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học chỉ nên chia thành 3 mức hưởng; tăng mức trợ cấp, hỗ trợ cho con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

Đồng thời đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm, chỉ đạo các cấp, các ngành trong tỉnh phối hợp giải quyết tốt các vướng mắc, tồn đọng về người có công của tỉnh; đồng thời chỉ đạo để các cấp, các ngành, các đoàn thể chính trị - xã hội đề cao tinh thần trách nhiệm trong việc phối hợp xem xét, xác nhận, giải quyết chính sách đối với người có công.

Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn Giám sát đã trao đổi làm rõ các nội dung: việc tổ chức chi trả các loại trợ cấp, phụ cấp và thực hiện các chế độ chính sách ưu đãi khác đối với người có công; công tác tham mưu, hướng dẫn thực hiện chính sách người có công; Công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành chính sách đối với người có công, đặc biệt là kiểm tra việc lập hồ sơ, thực hiện chính sách ở cơ sở; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong thực hiện chính sách; chất lượng đội ngũ làm công tác lao động, thương binh, xã hội; việc số hóa hồ sơ; nguyên nhân của những hạn chế, giải pháp trong thực hiện thời gian tới.

Phát biểu tại buổi làm việc, bên cạnh việc ghi nhận những kết quả của sở Lao động, Thương binh và Xã hội trong thực hiện chính sách người có công, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đinh Ngọc Hà cũng trao đổi làm rõ một số vấn đề về như: mức sống của người có công; có hay không việc chạy chế độ chính sách? Việc xử lý cán bộ vi phạm...

Kết luận buổi làm việc, thay mặt Đoàn giám sát, lãnh đạo Ban Văn hóa- Xã hội HĐND tỉnh cảm ơn chuẩn bị báo cáo của sở, đã giúp Đoàn đánh giá tổng thể tình hình thực hiện chính sách đối với người có công trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở giám sát thực tế tại một số địa phương và qua giám sát tại Sở, Đoàn kiến nghị: thời gian tới sở cần tăng cường công tác thông tin, hướng dẫn các chính sách người có công, đảm bảo kịp thời, nhanh chóng, chính xác; tập trung phối hợp giải quyết những hồ sơ tồn đọng, nhất là đối với những trường hợp tuổi đã cao, sức yếu, những trường hợp đề xuất từ lâu; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao đạo đức công vụ đội ngũ cán bộ làm công tác lao động, thương binh, xã hội, góp phần thực hiện tốt hơn nữa chính sách người có công của Đảng, Nhà nước.

Những kiến nghị của sở, đoàn tiếp thu để trình cấp có thẩm quyền giải quyết.

Mai Lan