Gia Viễn: Xây dựng kiên cố hơn 1.000 m kênh tưới tiêu

Bằng nguồn vốn của ngân sách Nhà nước, huyện Gia Viễn đã đầu tư kinh phí xây dựng kênh tưới tiêu TĐC - 4 đoạn 1 trạm bơm Gia Viễn với tổng chiều dài 1.013 m.

 

 

 

 

 

Công trình gồm các hạng mục: Sửa chữa 1 cống tiêu, 1 cầu qua kênh, kè kênh kiên cố và lắp đặt 27 ống cống phi 30... với tổng kinh phí trên 700 triệu đồng. Công trình được khởi công vào tháng 4/2008, dự kiến hoàn thành vào tháng 6/2008, phục vụ tưới tiêu cho hàng trăm ha lúa và hoa màu ở 2 xã Gia Thịnh và Gia Phú.

Đức Lam