EVN đầu tư 8,3 triệu USD xây dựng hệ thống quản lý tài chính và vật tư

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Tập đoàn Indra (Tây Ban Nha) vừa ký kết hợp đồng thực hiện việc hiện đại hóa quản lý tài chính và nguồn lực trong ngày hôm qua, 11-9 tại Hà Nội. Tổng trị giá dự án của hợp đồng hơn 8,3 triệu USD.

Đồng thời EVN và nhà thầu Indra-Tây Ban Nha cũng đã khởi công dự án Xây dựng thông tin quản lý tài chính cho EVN (viết tắt là IFMMIS).

 

Đây là hợp đồng đầu tiên mà tập đoàn Indra ký kết với EVN nhằm mục đích nhằm triển khai hệ thống thông tin quản lý tài chính và vật tư cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Dự án bao gồm các quy trình cần thiết của EVN về tài chính, vật tư, dự án và quản lý tính lương tại các văn phòng công ty tại Hà nội và 30 đơn vị thành viên của các công ty sản xuất, truyền tải, phân phối, viễn thông và trung tâm điều độ.

 

EVN giao trách nhiệm cho Indra xây dựng dự án phát triển nguồn lực, thực hiện việc cung cấp các dịch vụ hỗ trợ để đáp ứng các mục tiêu của EVN bằng việc triển khai hệ thống thông tin quản lý tài chính vật tư.

 

Với dự án IFMMIS, Indra sẽ triển khai gói phần mềm, thực hiện luật và quy định của Việt nam và chấp nhận các đặc điểm của EVN, quản lý tài chính vật tư và nguồn lực. Đồng thời, EVN sẽ có được một môi trường chuẩn hóa trong việc triển khai hệ thống IFMMIS, hệ thống cho phép chia sẻ dữ liệu với các văn phòng EVN, đơn vị, hỗ trợ công việc kinh doanh hiệu quả và năng động hơn để đưa ra được các quyết định cần thiết. Thông tin được sử dụng để đưa ra các quyết định kinh doanh ở các mức độ quản lý, hỗ trợ kinh doanh hiệu quả. Indra cũng sẽ thực hiện việc quản lý thay đổi, đào tạo và hỗ trợ người dùng ở các đơn vị của dự án IFMMIS.

 

Mục tiêu dự án mà EVN hướng tới: Có được hệ thống thông tin tích hợp quản lý tài chính và vật tư (IFMMIS) để hỗ trợ trong quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh; Vận dụng các thực tiễn, thông lệ quốc tế linh hoạt trong tập đoàn và các đơn vị thành viên cũng như cải tiến quy trình quản lý sản xuất kinh doanh.

 

Về Công ty INDRA tại Đông Nam Á

Công ty có trụ sở tại Philippin và với hơn 500 chuyên gia làm việc tại Đông Nam Á từ năm 1995. Năm 2006, một trong những dự án quan trọng gần đây mà Indra ký kết thỏa thuận với Chính phủ Việt Nam về việc hiện đại hóa hệ thống điện quốc gia, trong đó chú trọng vào các lĩnh vực kinh doanh: sản xuất, truyền tải, và phân phối điện năng. 

 

Indra là một công ty công nghệ thông tin lớn nhất của Tây Ban Nha và là công ty hàng đầu đa quốc gia ở Châu Âu và Mỹ La tinh. Là công ty thứ hai của châu Âu tham gia vào thị trường chứng khoán và là một trong ba công ty của Tây Ban Nha đầu tư nhiều trong các lĩnh vực nghiên cứu và phát triển. Năm 2007, doanh thu đạt hơn 3.200 triệu USD, đứng thứ ba trên thị trường thế giới. Công ty có hơn 24.000 chuyên gia và có nhiều khách hàng trên 90 quốc gia.

 

 

Theo NDĐT