Dự báo tình hình dịch hại tháng 10 năm 2019

1. Trên lúa

1.1 Sâu đục thân lúa 2 chấm: Trưởng thành lứa 6 tiếp tục ra rộ, sâu non tiếp tục nở và gây hại trên trà lúa mùa muộn trỗ trong tháng 10 như nếp cau, nếp cái hoa vàng, tám, dự… Tỷ lệ hại nơi cao: 1-3%; cá biệt trên 7-15% bông bạc. Nếu không phát hiện và phun trừ kịp thời nhiều diện tích bị hại nặng sẽ ảnh hưởng đến năng suất.

Ngoài ra, rầy nây, rầy lưng trắng, bệnh khô vằn hại cục bộ; bệnh lép đen hạt, nhện gié hại rải rác.

2. Trên cây trồng vụ đông

2.1 Cây ngô

- Sâu keo mùa thu: Tiếp tục gây hại rộng trên các trà ngô, mật độ nơi cao: 3-5 con/m2, cá biệt: 7-15 con/m2 (Yên Mô, Yên Khánh, Nho Quan…). Nếu không phát hiện và phun trừ kịp thời nhiều diện tích bị hại nặng sẽ ảnh hưởng lớn đến năng suất ngô.

- Sâu đục thân, bắp: Hại cục bộ trên trà ngô đang ở giai đoạn trỗ cờ, phun râu. Tỷ lệ hại nơi cao: 3-5%; cá biệt: 10-20% số cây (Yên Mô, Yên Khánh, Nho Quan…) Quy mô, mức độ hại cao hơn so với vụ đông năm 2018.

Ngoài ra, chuột hại cục bộ; rệp, bệnh khô vằn, đốm lá hại rải rác.

2.2. Cây lạc

- Bệnh đốm lá: Tiếp tục hại rộng trên các trà lạc đang ở giai đoạn củ non đến củ bánh tẻ, tỷ lệ hại phổ biến: 5-10%, nơi cao: 20-30%, cá biệt: 40-60% số lá (Yên Mô, Nho Quan…). Quy mô, mức độ hại cao hơn so với vụ đông năm 2018.

Ngoài ra, sâu khoang, sâu cuốn lá, rải rác, chuột hại cục bộ.

2.3. Cây rau

- Bọ nhảy: Hại rộng trên các trà rau cải, mật độ nơi cao: 5-10 con/m2; cá biệt trên 20 con/m2 (thành phố Ninh Bình, Yên Khánh, Yên Mô…)

- Sâu khoang: Tiếp tục hại trên các trà rau, su hào, bắp cải, mật độ nơi cao: 3-5 con/m2; cá biệt 10-20 con/m2 (thành phố Ninh Bình, Yên Khánh, Yên Mô…)

Ngoài ra, sâu tơ, sâu xanh, bệnh đốm lá, chuột hại cục bộ.

Đề nghị:

1. Tập trung thu hoạch nhanh gọn lúa đã chín, khẩn trương làm đất gieo trồng cây vụ đông đảm bảo khung thời vụ tốt nhất.

2. Tăng cường kiểm tra đồng ruộng, theo dõi chặt chẽ diễn biến các đối tượng dịch hại để có biện pháp phòng trừ kịp thời khi tới ngưỡng (chú ý: Sâu đục thân lúa hai chấm lứa 6, sâu keo mùa thu trên cây ngô; sâu khoang, sâu cuốn lá trên cây lạc; bọ nhảy, sâu khoang trên cây rau).

- Triển khai tốt kế hoạch diệt chuột vụ đông, ngay sau khi thu hoạch lúa mùa;

- Tăng cường công tác thanh tra quản lý thuốc BVTV, phân bón.

Các Trạm trồng trọt và BVTV căn cứ vào thông báo của Chi cục và tình hình cụ thể, tham mưu với UBND các huyện, thành phố ra thông báo, hướng dẫn cho các HTX và bà con nông dân phun trừ kịp thời, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do các đối tượng dịch hại gây ra.

Đinh Thị Thao(Chi cục Trồng trọt và BVTV tỉnh)