Đoàn công tác của tỉnh kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Đồng Phong

Ngày 24/6, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Tống Quang Thìn, TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Đồng Phong, huyện Nho Quan. Cùng đi với đoàn có lãnh đạo các sở, ngành liên quan và Văn phòng điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới của tỉnh.

Đoàn công tác của tỉnh kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Đồng Phong

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Xã Đồng Phong được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới từ tháng 11/2014. Năm 2017, Đồng Phong đăng ký xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. Sau 3 năm thực hiện, được sự quan tâm, lãnh đạo và hỗ trợ của các cấp, các ngành, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng với sự đồng thuận của nhân dân, đến nay xã Đồng Phong đã hoàn thành 14/14 tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu, diện mạo nông thôn của xã được đổi mới.  

Cơ sở hạ tầng ngày càng được hoàn thiện đáp ứng tốt nhu cầu phát triển của xã, các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, nông nghiệp từng bước phát triển theo hướng cơ giới hóa sản xuất, công nghiệp, dịch vụ, văn hóa, xã hội ngày càng phát triển, môi trường được bảo vệ, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao.  

Đến nay, cơ cấu kinh tế của xã chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp, tăng tỷ trọng các ngành công nghiệp, xây dựng, dịch vụ. Hiện nông nghiệp, thủy sản chiếm 38,72%, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ chiếm 61,28%; Giá trị canh tác bình quân trên 1 ha đạt 148,5 triệu đồng, thu nhập bình quân đầu người dự kiến đến hết năm 2020 sẽ đạt 52 triệu đồng/người/năm. Đến nay, Đồng Phong không còn hộ nghèo.  

Sau khi đi khảo sát thực tế các mô hình chuyển đổi kinh tế, cơ sở hạ tầng nông thôn, thiết chế văn hóa và nghe báo cáo của xã Đồng Phong các đại biểu đại diện các ngành đã thảo luận đánh giá sâu về các tiêu chí như phát triển sản xuất, y tế, ứng dụng công nghệ thông tin...  

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Tống Quang Thìn, TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực của các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân xã Đồng Phong trong công tác xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.  

Đồng chí đề nghị xã tiếp tục chỉ đạo các thôn, xóm hoàn thiện cảnh quan nông thôn. Quan tâm hơn nữa đến các tiêu chí nợ xây dựng cơ bản, tiêu chí hộ nghèo, đặc biệt là sinh kế của người dân; tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế để đảm bảo nâng cao thu nhập cho người dân khi xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu.  

Đồng chí lưu ý trong quá trình kiết thiết, xây dựng cơ sở hạ tầng xã phải đảm bảo quy hoạch hài hòa với quy hoạch chung của đô thị Nho Quan và dành quỹ đất phát triển sản xuất.  

Đối với các kiến nghị của xã Đồng Phong và huyện Nho Quan, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành của tỉnh quan tâm, nghiên cứu, hỗ trợ để hoàn thiện hồ sơ xã nông thôn mới kiểu mẫu theo quy định và được công nhận trong năm 2020.  

Tin, ảnh: Nguyễn Thơm