Diễn đàn "Phụ nữ với văn minh du lịch"

Chiều 28/5, Hội Phụ nữ huyện Hoa Lư phối hợp với Hội Phụ nữ xã Trường Yên tổ chức diễn đàn "Phụ nữ với văn minh du lịch". Diễn đàn thu hút sự tham gia của 150 hội viên, phụ nữ xã Trường Yên.

Diễn đàn

Các đại biểu dự diễn đàn.

Tại diễn đàn, các đại biểu khách mời là những nhà quản lý du lịch, lãnh đạo chính quyền địa phương, lãnh đạo Hội và hội viên phụ nữ- những người trực tiếp tham gia làm dịch vụ du lịch đã cùng nhau chia sẻ những thông tin về: chính sách, định hướng phát triển du lịch tỉnh Ninh Bình nói chung, xã Trường Yên nói riêng; công tác phối hợp giữa Ban quản lý Khu di tích lịch sử Cố đô Hoa Lư và các cấp Hội Phụ nữ trong xây dựng nếp sống văn minh du lịch; công tác bảo đảm an toàn, an ninh trong khu du lịch; phương thức kinh doanh, làm dịch vụ du lịch; việc bảo tồn, giữ gìn cảnh quan khu du lịch...

Thông qua diễn đàn giúp mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong xây dựng nếp sống văn minh du lịch; khai thác và phát huy tốt tiềm năng, lợi thế di sản, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương.

Mai Lan - Đức Lam