Đào tạo khởi nghiệp cho gần 300 thanh niên làm kinh tế

Ngày 21-9, Tỉnh đoàn phối hợp với Hội doanh nghiệp trẻ tỉnh tổ chức chương trình đào tạo khởi nghiệp cho hơn 300 học viên là các cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Đào tạo khởi nghiệp cho gần 300 thanh niên làm kinh tế

Tiến sĩ Lê Thẩm Dương là diễn giả của chương trình.

Tại lớp đào tạo, học viên được diễn giả là Tiến sĩ Lê Thẩm Dương (Chuyên gia cố vấn quản trị doanh nghiệp, giảng viên khoa Quản trị Kinh doanh, Đại học Ngân hàng, TP. Hồ Chí Minh) cung cấp những kiến thức, cách tư duy, kỹ năng và công cụ cần thiết để khởi sự kinh doanh; xây dựng ý tưởng khởi nghiệp khả thi và nghiên cứu thị trường tinh gọn; cung cấp các bài học về kỹ năng lãnh đạo, tuyển người và xây dựng quy trình làm việc; xây dựng cơ cấu tổ chức, mô hình kinh doanh, chiến lược kinh doanh hoạt động hiệu quả... Đặc biệt là vấn đề khởi nghiệp và nuôi nghiệp trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0.

Các bạn trẻ rất tập trung tiếp thu kiến thức.

Các bạn trẻ rất tập trung tiếp thu kiến thức.

Thông qua khóa học nhằm giúp các cá nhân, doanh nghiệp nhận thức rõ ràng hơn về tầm quan trọng của việc hình thành ý tưởng cho đến lập kế hoạch khởi nghiệp, biết kiểm nghiệm ý tưởng với khách hàng và thực hành được các phép tính căn bản trong quá trình lập kế hoạch kinh doanh. Đó là những kiến thức nền tảng để bắt đầu khởi nghiệp.

Thái Học - Minh Đường