Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh: Sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị

Ngày 1/6, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về "đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Dự hội nghị có đồng chí Bùi Mai Hoa, TVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các đảng ủy, chi ủy cơ sở trực thuộc; các tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng.

Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh: Sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị

Các đại biểu tham dự hội nghị.

4 năm qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ cơ sở quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện Nghị quyết đại hội đảng các cấp, và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) của Đảng. Qua đó tạo sự chuyển biến tích cực trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động trong Khối về ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, tác phong, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ và vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên; góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và sự điều hành của chính quyền các cấp.

Qua việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, trong Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu có cách làm hay, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả, tiêu biểu là: mô hình "giải quyết thủ tục hành chính- sáng thứ 7 tình nguyện" của Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư; "Áo xanh công sở- đưa pháp luật đến với người dân" của Đảng bộ Sở Tư pháp; "Nông dân Ninh Bình nói không với thực phẩm bẩn" của chi bộ hội Nông dân tỉnh…

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Mai Hoa, TVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Khối đã đạt được trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 trong thời gian qua. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chị thị số 05 trong thời gian tới, đồng chí đề nghị cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên trong Khối cần nâng cao hơn nữa nhận thức về ý nghĩa thiết thực, tầm quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị số 05; lấy kết quả học tập Bác là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên cuối năm. Phải gắn chặt việc thực hiện Chỉ thị số 05 với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng Đảng gắn với các phong trào thi đua yêu nước và các phong trào thi đua của mỗi ngành nghề, lĩnh vực, cơ quan, đơn vị. Các cấp ủy đảng, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cần quán triệt, triển khai thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát huy rõ nét vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Quan tâm đẩy mạnh việc xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ |Chí Minh nhằm tạo sự lan tỏa những việc làm, hành động tốt đẹp trong cộng đồng và xã hội.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã tặng giấy khen cho 10 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Thùy Phương- Đức Lam