Đảng bộ huyện Gia Viễn: Tích cực chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp

Xác định đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, Ban Thường vụ Huyện ủy Gia Viễn đã và đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sát sao các nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội ngay từ cấp cơ sở.

Đảng bộ huyện Gia Viễn: Tích cực chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp

Tham quan mô hình phát triển kinh tế ở xã Gia Vân (Gia Viễn). Ảnh: Trường Giang

Là đơn vị được chọn tổ chức đại hội điểm và thí điểm cấp cơ sở của huyện Gia Viễn, Đảng bộ xã Gia Vân đã tích cực chỉ đạo 11 chi bộ trực thuộc hoàn thành việc tổ chức đại hội ngay trong tháng 1/2020, đảm bảo đúng kế hoạch, tiến độ; đặc biệt đã bầu cấp ủy các chi bộ là những người tiêu biểu, có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức và trí tuệ, có uy tín, có kinh nghiệm để lãnh đạo chi bộ ngày càng phát triển. Đồng chí Đinh Văn Thỏa, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Gia Vân cho biết: Đây là vinh dự và là nhiệm vụ quan trọng của Huyện ủy giao, đòi hỏi Đảng bộ phải thực hiện tốt công tác chuẩn bị các nội dung Đại hội đúng quy trình, tiến độ, chất lượng và tổ chức Đại hội thành công. Do vậy, chúng tôi đã tổ chức các hội nghị quán triệt đầy đủ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, huyện về đại hội đảng bộ các cấp; thành lập các tổ giúp việc phục vụ Đại hội và phân công rõ trách nhiệm từng cá nhân… Trong đó, chú trọng tiến hành quy trình công tác nhân sự 5 bước theo quy định với mục tiêu kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; văn kiện Đại hội cũng đang được chuẩn bị chu đáo, khoa học, chất lượng, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục và thời gian quy định theo hướng dẫn của Trung ương, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Song song với quá trình chỉ đạo đơn vị chuẩn bị đại hội điểm và thí điểm cấp cơ sở, Ban Thường vụ Huyện ủy Gia Viễn cũng thường xuyên đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ phục vụ đại hội chi bộ, đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. Đảng bộ huyện Gia Viễn hiện có 69 tổ chức cơ sở đảng với hơn 7.100 đảng viên. Đến thời điểm này có 100% chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở đã tổ chức thành công đại hội. Đây là tiền đề quan trọng để tổ chức thành công đại hội đảng bộ cơ sở trong thời gian tới.

Đồng chí Lưu Thị Huyền, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cho biết: Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo, cụ thể hóa việc thực hiện và triển khai tổ chức đại hội đến các chi bộ, đảng bộ trực thuộc nhằm đảm bảo việc tổ chức đại hội Đảng các cấp diễn ra đúng tiến độ và quy định, trong đó, yêu cầu các cấp ủy phải coi trọng tất cả các khâu, nhất là công tác chuẩn bị văn kiện đại hội. Báo cáo chính trị phải đánh giá đúng, trung thực, khách quan, toàn diện tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ qua, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế-xã hội, nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Đồng thời, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới phải sát với tình hình thực tế, có tính khả thi. Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy phải nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình với thái độ nghiêm túc, thẳng thắn, xây dựng; đánh giá đúng, khách quan, trung thực công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ.

Cùng với đó, để tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Thường vụ Huyện ủy Gia Viễn đã và đang làm tốt công tác chuẩn bị Đại hội với việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai mục đích, yêu cầu và nội dung Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn; tiến hành xây dựng văn kiện đại hội với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc; chuẩn bị tốt công tác nhân sự với đầy đủ các bước và đúng theo quy trình. Ban Thường vụ Huyện ủy đã lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện tốt quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý; thực hiện luân chuyển một số đồng chí bí thư cấp ủy không phải người địa phương… Tới thời điểm này, các nguồn quy hoạch đều đảm bảo trình độ, năng lực chuyên môn, có hướng phát triển tốt.

Công tác tuyên truyền về đại hội được Đảng bộ huyện chú trọng, quan tâm xây dựng kế hoạch tuyên truyền theo 3 đợt với nhiều hình thức đa dạng và phong phú, qua đó góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn về ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội Đảng các cấp. Đảng bộ huyện cũng phát động và triển khai mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng đại hội, đặc biệt là phong trào xây dựng nông thôn mới...

Với sự chuẩn bị chủ động và tích cực, tin tưởng rằng đại hội đảng bộ các cấp huyện Gia Viễn sẽ diễn ra thành công tốt đẹp.

Đào Duy