Cưỡng chế giao quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

Căn cứ vào Bản án của Tòa án nhân dân thành phố Ninh Bình và các Quyết định của Tòa án nhân dân tỉnh, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Ninh Bình, đúng 7h30 ngày 6/4, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Ninh Bình phối hợp với các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương tổ chức cưỡng chế thi hành án đối với ông Phạm Quốc Thịnh và bà Phạm Thị Uyên, tại số nhà 68, 70 đường Lương Văn Thăng, phố 7, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

Cưỡng chế giao quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

Cán bộ Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Ninh Bình thông báo Quyết định cưỡng chế đối với ông Phạm Quốc Thịnh và bà Phạm Thị Uyên.

Theo quyết định cưỡng chế của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Ninh Bình: Buộc ông Phạm Quốc Thịnh và bà Phạm Thị Uyên phải thực hiện nghĩa vụ bàn giao tài sản cho bà Trần Thị Mỹ Bình theo các Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số 156, 157, 158 ngày 29/01/2021 giữa ông Phạm Quốc Thịnh, bà Phạm Thị Uyên và bà Trần Thị Mỹ Bình là toàn bộ diện tích đất và tài sản gắn liền với đất, gồm: 3 thửa đất và tài sản gắn liền với đất (gồm thửa số 43, số 44 và số 283 tờ bản đồ số 28) tại phố 7, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình.

Công tác cưỡng chế được Chi cục thi hành án dân sự thành phố Ninh Bình thực hiện theo trình tự thủ tục quy định. Qua đó góp phần đảm bảo Quyết định của Tòa án được thực thi trong thực tế, thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân liên quan.

Tin, ảnh: Kiều Ân