Công ty cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao: Doanh nghiệp đồng hành, chung sức xây dựng nông thôn mới

Ông Đinh Cao Khuê, Tổng Giám đốc Doveco cho biết: Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2010 - 2020; Doveco luôn luôn đồng hành, chung sức, gắn bó với các địa phương trong tỉnh để xây dựng nông thôn mới.

Công ty cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao: Doanh nghiệp đồng hành, chung sức xây dựng nông thôn mới

Chế biến dứa xuất khẩu tại Công ty Cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao. Ảnh: Anh Tuấn

Doveco tham gia sâu vào chuỗi liên kết giá trị trong sản xuất nông nghiệp. Với diện tích hơn 3.000 ha được UBND tỉnh Ninh Bình giao cho quản lý nằm trọn trên các đơn vị: Quang Sơn, Yên Sơn, Trung Sơn, Bắc Sơn, Tây Sơn (TP Tam Điệp), Phú Long, Kỳ Phú (huyện Nho Quan).

Công ty đã triển khai các loại cây trồng như: Dứa, chuối tiêu hồng, lạc tiên... mang lại thu nhập trên một diện tích đất canh tác rất cao cho người lao động. Trên diện tích này, Công ty đã giao khoán cho người lao động theo Nghị định 135/NĐ-CP của Chính phủ.

Người lao động có trách nhiệm thực hiện trồng trọt, chăm sóc và giao nộp sản phẩm đầy đủ thông qua sự thỏa thuận dân chủ tại Hội nghị người lao động hàng năm. Công ty đã ký kết với xấp xỉ 2.000 hộ công nhân và nông dân tham gia sản xuất các loại nguyên liệu dứa Cayene, dứa Queen, dứa MD2 cho năng suất, chất lượng cao phục vụ chế biến xuất khẩu. Sản lượng dứa sản xuất và thu mua tại tỉnh Ninh Bình hàng năm bình quân 50.000 tấn.

Giá trị thu nhập tính cho 1 ha sản xuất dứa đạt bình quân 300 triệu đồng/năm. Đời sống của bà con nông dân ký kết sản xuất nguyên liệu dứa cho Công ty ngày một ổn định và nâng cao. Tại các vùng nguyên liệu liên kết: Hàng năm Công ty triển khai trung bình từ 300 - 500 ha các cây nguyên liệu: Ngô ngọt, đậu tương rau, khoai môn, rau chân vịt tại các đơn vị như: huyện Yên Khánh, Yên Mô, Nho Quan và TP Tam Điệp. Từ đó tạo việc làm cho hơn 35.000 người lao động tại các vùng nguyên liệu và mang lại thu nhập cao, ổn định cho bà con nhân dân (ngô ngọt sau 75 ngày thu nhập trung bình 40 triệu đồng/ha/vụ; rau chân vịt sau 45 ngày thu nhập trung bình 65 triệu đồng/ha /vụ; đậu tương rau sau 70 ngày thu hập trung bình 38 triệu đồng/ha/vụ).

Với chính sách ưu việt khi triển khai vùng nguyên liệu như: cung cấp về giống, vật tư phân bón, khoa học kĩ thuật, cam kết chia sẽ rủi ro và thu mua giá cả ổn định, Doveco đã tạo niềm tin và luôn là địa chỉ tin cậy của bà con nhân dân các vùng nguyên liệu…

Bên cạch đó, từ năm 2011 Công ty đã đầu tư, hỗ trợ xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng với số tiền hàng tỷ đồng: 12 nhà văn hóa các thôn, 1 nhà văn hóa trung tâm, 2 phòng họp tại trụ sở UBND xã (xã Đông Sơn), 1 nhà đa năng xã Quang Sơn, 2 nhà văn hóa xã Phú Long, các Nhà văn hóa tại các thôn Hang Nước, Bãi Sải, Thống Nhất, Trại Vòng, Khe Gồi...của xã Quang Sơn; xây dựng hàng chục km đường giao thông nội đồng tại xã Quang Sơn (TP Tam Điệp) và Phú Long (Nho Quan); sửa sang hệ thống nhà trẻ và cung cấp nước sạch cho sinh hoạt tại một số thôn của xã Quang Sơn.

Ông Tổng Giám đốc Doveco cũng chia sẻ: Thực hiện Quyết định 140 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình, Công ty cổ phần TPXK Đồng Giao được giao kết nghĩa với xã Đông Sơn (TP Tam Điệp). Theo đó, ngoài việc đầu tư, hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng cho xã Đông Sơn, Công ty còn hỗ trợ về đời sống văn hóa tinh thần như: các hoạt động văn hóa, văn nghệ, giao lưu thể thao, đầu tư âm thanh loa đài, bàn ghế cho Nhà văn hóa trung tâm xã.

Bên cạnh đó, Công ty còn nhận con em, người lao động của xã Đông Sơn vào tham gia sản xuất tại Nhà máy chế biến; quy hoạch, triển khai vùng nguyên liệu tại xã...Tất cả các hoạt động này đã giúp Đông Sơn hoàn thành các mục tiêu và đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2017.

Đinh Chúc