Chủ động, tích cực thực hiện các lĩnh vực công tác Tuyên giáo

Trong bối cảnh có nhiều thuận lợi đan xen với không ít khó khăn, nhưng ngành Tuyên giáo của tỉnh đã nỗ lực, chủ động triển khai đồng bộ các mặt công tác, trong đó có nhiều đổi mới, tạo được điểm nhấn tích cực và hiệu quả trong công tác Tuyên giáo.

Chủ động, tích cực thực hiện các lĩnh vực công tác Tuyên giáo

Hội nghị giao ban công tác báo chí, tuyên truyền do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì. Ảnh: Đức Lam

Từ đầu năm 2019 đến nay, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo các cấp đã tích cực, chủ động tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo nhiều nội dung quan trọng về lĩnh vực công tác tuyên giáo. Trong đó nổi bật là tham mưu tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng nghiêm túc, kịp thời, phù hợp, thiết thực và hiệu quả. Trọng tâm là tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, thông báo kết luận của Bộ Chính trị khóa XII như: Nghị quyết về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng; Nghị quyết về Chiến lược an ninh mạng quốc gia; Nghị quyết về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia; Nghị quyết về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Nghị quyết về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế; Chỉ thị về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại Đảng trong tình hình mới...

Bên cạnh đó, tham mưu sơ kết, tổng kết nhiều nghị quyết, chỉ thị của Đảng trên lĩnh vực công tác Tuyên giáo bảo đảm nghiêm túc, kịp thời, đổi mới và nâng cao chất lượng. Tham mưu có hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tham mưu cho Ban Chỉ đạo 35 của tỉnh ban hành Kế hoạch và triển khai thực hiện Đề án "Đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu, độc trên Internet, mạng xã hội giai đoạn 2019-2020"; tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ chuyên trách cấp tỉnh, cấp huyện phát triển lực lượng cộng tác viên. Tham mưu tổ chức giải báo chí về công tác thông tin đối ngoại tỉnh Ninh Bình năm 2019...

Cùng với công tác tham mưu, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo các cấp đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền các nhiệm vụ trọng tâm, các sự kiện, các ngày kỷ niệm lớn diễn ra trong những tháng đầu năm. Ban hành các hướng dẫn, đề cương tuyên truyền các ngày kỷ niệm, sự kiện quan trọng, các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đất nước, của tỉnh, như: Tuyên truyền kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng xuân Kỷ Hợi 2019; tuyên truyền kết quả kinh tế - xã hội năm 2018 và nhiệm vụ năm 2019; Lễ hội Hoa Lư năm 2019; kỷ niệm 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ; kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn; 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 60 năm Bác Hồ về thăm Ninh Bình; hướng dẫn công tác thông tin đối ngoại, công tác tuyên truyền biển, đảo, biên giới...

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức 6 hội nghị báo cáo viên, với gần 600 lượt báo cáo viên cấp tỉnh và cán bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham dự; các đơn vị đã tổ chức trên 50 hội nghị báo cáo viên cấp huyện và tương đương cho hơn 3.000 lượt báo cáo viên tham dự. Nội dung các chuyên đề đã bám sát định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương, nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh. Đặc biệt, trong tháng 5/2019 để kết hợp giữa việc thông tin tình hình thời sự cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động trong Khối Cơ quan trụ sở Tỉnh ủy và sinh hoạt chuyên đề Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Trung ương (trực tuyến) với hơn 300 đại biểu tham dự.

Công tác tuyên truyền miệng đã kịp thời thông tin tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tình hình thời sự trong tỉnh, trong nước và quốc tế; nhiệm vụ chính trị, các chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, nhất là trước các vụ việc phức tạp, nhạy cảm, thu hút đông đảo sự chú ý của các tầng lớp nhân dân. Qua mạng lưới báo cáo viên đã kịp thời cung cấp các thông tin chính thống, định hướng tư tưởng, góp phần giữ vững ổn định tình hình, tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã duy trì đều đặn việc giao ban công tác báo chí, tuyên truyền hàng tháng để kịp thời chỉ đạo, định hướng thông tin, tuyên truyền; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông trong công tác quản lý thông tin và cung cấp thông tin.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được Ban Tuyên giáo các cấp tham mưu cho cấp ủy tập trung chỉ đạo, đẩy mạnh thực hiện. Trong đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng hướng dẫn, đề cương nghiên cứu, học tập Chủ đề năm 2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; ban hành đề cương sinh hoạt chính trị Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 60 năm Bác Hồ về thăm Ninh Bình. Việc sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần ở các cơ quan, đơn vị đã được thực hiện thành nền nếp và có ý nghĩa thiết thực. Công tác tuyên truyền về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đẩy mạnh; công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng; việc tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị được thực hiện nghiêm túc từ tỉnh đến cơ sở.

Bên cạnh việc tiếp tục đổi mới phương pháp giáo dục lý luận chính trị; quan tâm triển khai thực hiện nghiên cứu, biên soạn, xuất bản lịch sử đảng bộ địa phương, lịch sử truyền thống ngành, Ban Tuyên giáo các cấp đã tích cực, chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ cấp ủy tiến hành sơ kết, tổng kết nhiều nghị quyết, chỉ thị của Đảng trên lĩnh vực khoa giáo bảo đảm nghiêm túc, có chất lượng; tiếp tục duy trì đều đặn hoạt động giao ban các đơn vị trong khối khoa giáo hàng quý. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thực hiện tốt công tác chỉ đạo, định hướng cho hoạt động văn hóa - văn nghệ bảo đảm kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm.

Thông qua những hoạt động nêu trên, ngành Tuyên giáo đã góp phần giữ vững ổn định chính trị, tư tưởng, tăng cường niềm tin của các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của chính quyền các cấp để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Xuân Trường