Chi cục Thuế thành phố Ninh Bình: Sớm hoàn thành dự toán thu

Báo cáo của Chi cục Thuế thành phố Ninh Bình cho biết: Đến hết tháng 9 năm 2018, thu ngân sách trên địa bàn đạt 906,2 tỷ đồng, bằng 115,9% dự toán pháp lệnh, bằng 102,3% dự toán phấn đấu và tăng 68,6% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó: Thuế phí, lệ phí đạt 483,7 tỷ đồng, bằng 112,2% dự toán pháp lệnh, bằng 95,6% dự toán phấn đấu và tăng 34,8% so với cùng kỳ; thu tiền sử dụng đất đạt 422,5 tỷ đồng, bằng 120,7% dự toán pháp lệnh, bằng 111,2% dự toán phấn đấu và tăng 136% so với cùng kỳ.

Chi cục Thuế thành phố Ninh Bình: Sớm hoàn thành dự toán thu

Hoạt động kinh doanh tại các chợ trên địa bàn thành phố phục vụ thuận tiện nhu cầu người dân. Ảnh: PV

Theo đồng chí Đỗ Thanh Hải, Chi cục trưởng Chi cục Thuế thành phố, để có được những kết quả trên, Chi cục đã chú trọng nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền; thực hiện cải cách hành chính và hỗ trợ người nộp thuế tại bộ phận một cửa và đã hỗ trợ trực tiếp cho 2.042 lượt người nộp thuế, bằng điện thoại 2.209 lượt; ngoài ra các bộ phận còn hỗ trợ về kê khai thuế, nộp thuế điện tử, hóa đơn… cho trên 300 lượt người; đăng 19 tin, bài về kết quả hoạt động của Chi cục, văn bản chính sách thuế; tiếp nhận 3.956 văn bản, hồ sơ tại bộ phận 1 cửa; tổ chức 1 hội nghị đối thoại với 400 người tham dự; phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Ninh Bình công khai những doanh nghiệp nợ đọng thuế kéo dài.

Hàng tháng Chi cục đều thực hiện rà soát danh bạ các doanh nghiệp, công ty đang kinh doanh trên địa bàn, xác định tình trạng của đơn vị, đề xuất quy trình đối với các thủ tục đăng ký thuế, hỗ trợ, hướng dẫn kê khai đơn vị mới, tạm dừng, giải thể, hoàn thuế, miễn, giảm thuế.

Đến 30/9/2018 có 1.620 đơn vị đang kê khai thường xuyên, 56 đơn vị đang tạm ngừng hoạt động kinh doanh có thời hạn; 52 văn phòng đại diện được phân cấp quản lý. Số lượt hồ sơ khai thuế đã nộp/phải nộp là 8.969/9.359, đạt 95,8%; đã xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền đối với 62 lượt chậm nộp với số tiền 142 triệu đồng. Đã đề xuất xác minh tình trạng đối với 140 đơn vị, hoàn tất thủ tục bỏ địa chỉ kinh doanh đối với 76 đơn vị, giải thể 48 đơn vị, giải quyết tạm dừng 45 đơn vị để phối hợp truyền nhận dữ liệu với cơ quan đăng ký kinh doanh.

Thực hiện kiểm tra, phân loại, xử lý lỗi đối với hồ sơ khai thuế hàng tháng, quý trên ứng dụng TMS đảm bảo chính xác, kịp thời đối với các đơn vị phải nộp tờ khai thuế; Có 100% doanh nghiệp thực hiện nộp hồ sơ khai thuế (HSKT) qua mạng.

Đối với các cá nhân sản xuất, kinh doanh trên địa bàn, đưa vào quản lý thu đối với 325 hộ phát sinh thu thuế, bằng 86,5 triệu đồng; thực hiện điều chỉnh doanh thu tính thuế, lập bộ khoán ổn định thuế gắn với việc quản lý thu lệ phí môn bài đảm bảo sát với thực tế sản xuất, kinh doanh của các hộ kinh doanh và đang quản lý thu thuế thường xuyên 1.844 hộ và 3.011 hộ dưới luật. Công khai thuế khoán theo quy trình 2371 tại UBND phường xã, trên trang điện tử ngành thuế.

Về công tác quản lý nợ thuế và cưỡng chế nợ thuế: Thực hiện nghiêm túc Quy trình quản lý nợ thuế và Quy trình cưỡng chế nợ thuế của Tổng cục Thuế; thực hiện phân tích thông tin, phân loại nợ thuế, phối hợp với các Đội kiểm tra rà soát lại số thuế nợ của các đơn vị bỏ kinh doanh để phân loại sang nợ khó thu; giao chỉ tiêu thu nợ thuế đến từng cán bộ quản lý nợ; hàng tháng thực hiện thông báo nợ thuế, tiền phạt tới từng người nộp thuế còn nợ thuế và áp dụng biện pháp cưỡng chế thu nợ thuế như quyết định trích từ tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng thương mại, thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng....

Kết quả đã đôn đốc bằng điện thoại 6.952 lượt; mời lên làm việc 232 đơn vị; ban hành: 5.655 lượt thông báo nợ thuế, 300 quyết định cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của đơn vị nợ thuế, cưỡng chế thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng 12 đơn vị; lập danh sách 200 đơn vị nợ đọng, chây ỳ đưa lên thông báo trên phương tiện đại chúng… số thuế thu được qua công tác thu nợ là 128 tỷ đồng.

Đồng chí Chi cục trưởng Chi cục Thuế thành phố cũng cho biết: Mặc dù đã hoàn thành dự toán thu về tổng số, nhưng còn 3/11 khoản thu, sắc thuế mới đạt dưới 80% dự toán; việc rà soát và đưa vào quản lý thuế tiêu thụ đặc biệt đối với cá nhân kinh doanh karaoke, massage còn 23 cá nhân; công tác đôn đốc và thực hiện các biện pháp cưỡng chế nợ thuế hiệu quả chưa cao...

Một số giải pháp chính được Chi cục xác định là: Tiếp tục đổi mới các hình thức tuyên truyền, nâng cao chất lượng hỗ trợ, tư vấn pháp luật về thuế; tổ chức tập huấn các cơ chế, chính sách thuế gắn với thực hiện đối thoại, giải đáp chính sách; quản lý chặt chẽ các nguồn thu của tổ chức kinh doanh, cá nhân kinh doanh, tăng cường biện pháp quản lý thu các khoản thu phát sinh đột biến; tăng cường công tác kiểm tra thuế và kỷ luật kỷ cương trong ngành... với mục tiêu phấn đấu hoàn thành toàn diện các khoản thu, sắc thuế; trong đó thu từ thuế, phí, lệ phí đạt trên 500 tỷ đồng.

Đinh Chúc