Các công trình, dự án đầu tư trọng điểm trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2006 - 2010

1. Các dự án sản xuất xi măng: Nhà máy xi măng Hướng Dương (Tam Điệp) - Nhà máy xi măng Duyên Hà (Hoa Lư) - Nhà máy xi măng Phú Sơn (Nho Quan) - Nhà máy xi măng Hệ Dưỡng (đầu tư nước ngoài) (Hoa Lư)

2. Khu công nghiệp Ninh Phúc: Xây dựng cơ sở hạ tầng và thu hút các dự án đầu tư (Thành phố Ninh Bình, Yên Khánh)

3. Nhà máy phân đạm Ninh Phúc (Yên Khánh)

4. Nhà máy Nhiệt điện Ninh Bình mở rộng (thành phố Ninh Bình)

5. Các dự án du lịch:

- Dự án cơ sở hạ tầng khu du lịch Tràng An (Hoa Lư)

- Các dự án du lịch khác:

+ Cơ sở hạ tầng khu Tam Cốc - Bích Động (Hoa Lư)

+ Khu nghỉ dưỡng Vân Long (Gia Viễn)

+ Khu du lịch nghỉ dưỡng Kênh Gà (Gia Viễn)

+ Khu du lịch sinh thái hồ Đồng Thái (Yên Mô)

+ Khu du lịch nghỉ dưỡng suối nước khoáng nóng Cúc Phương (Nho Quan)

+ Khu du lịch sinh thái hồ Đồng Chương (Nho Quan)

+ Xây dựng sân Golf và khu du lịch hồ Yên Thắng (Yên Mô)

6. Cơ sở hạ tầng vùng phân lũ chậm lũ (Nho Quan, Gia Viễn)

7. Các dự án nâng cấp đê biển, đê sông và các công trình thủy lợi

- Nâng cấp đê biển Bình Minh II - Kim Sơn (Kim Sơn)

- Nạo nét sông Sào Kê (Hoa Lư)

- Nạo vét sông Vạc (Hoa Lư, Yên Mô)

- Công trình thủy lợi Cầu Hội - Yên Mô

- Nâng cấp hồ chứa nước Yên Đồng - Yên Mô

8. Các dự án giao thông:

- Quốc lộ 10 (Ninh Phúc - Lai Thành) - (Thành phố Ninh Bình, Yên Khánh, Kim Sơn)

- Quốc lộ 12B (Ghềnh Nho Quan) - (Nho Quan)

+ Đường vành đai 4 qua thành phố Ninh Bình (Hoa Lư - Ninh Bình)

+ Đường 477 kéo dài (Nho Quan, Gia Viễn, Hoa Lư, Ninh Bình)

+ Đường Khánh Cư - chợ Ngò (Yên Khánh, Yên Mô)

+ Đường Khánh Ninh - chợ Lồng (Yên Khánh)

+ Đường nội thị thành phố Ninh Bình (Ninh Bình)

9. Bệnh viện Đa khoa 700 giường (Ninh Bình)

10. Quảng trường + Tượng đài Đinh Tiên Hoàng

11. Bảo tồn tôn tạo Di tích lịch sử Cố đô Hoa Lư (Hoa Lư)

12. Xây dựng Trường đại học Ninh Bình