Các cấp Hội CCB Yên Mô: Đa dạng các hình thức giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế

Nhiều năm qua, các cấp Hội CCB trong huyện Yên Mô đã chú trọng việc chăm lo, giúp đỡ hội viên CCB theo hướng thiết thực và phù hợp với điều kiện của hội viên cũng như của tổ chức Hội. Ví như, trong giúp nhau giảm nghèo, các cấp Hội tiến hành rà soát, bình xét hộ nghèo, tìm hiểu rõ hoàn cảnh gia đình, nguyên nhân một cách cụ thể để có những giải pháp giúp đỡ phù hợp, hiệu quả. Hội cũng thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, động viên cán bộ, hội viên nêu cao ý chí tự lực, tự cường, không cam chịu đói nghèo, vượt khó đi lên, phát huy mọi tiềm năng, huy động mọi nguồn lực để phát triển kinh tế, giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng.

Trong phát triển kinh tế, các cấp Hội CCB Yên Mô đã coi trọng hai giải pháp, đó là hỗ trợ hội viên về vốn và KHKT. Các cấp Hội đã tích cực phối hợp với Ngân hàng CSXH huyện để giải ngân nguồn vốn vay ủy thác nguồn vốn CSXH, vốn vay từ Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm 120. Ngoài ra, để có giúp vốn hoạt động giúp nhau phát triển kinh tế, các cấp Hội đã vận động mỗi hội viên đóng góp trung bình 550.000 đồng/1 người, nhờ vậy, toàn Hội hiện đã có 3,5 tỷ đồng để giúp hội viên vay không lấy lãi, hoặc lấy lãi suất ưu đãi, nhờ vậy nhiều mô hình phát triển kinh tế của hội viên đi lên từ những đồng vốn nghĩa tình đồng đội. Nhằm giúp hội viên sử dụng vốn vay đạt hiệu quả, các chi hội chú trọng làm tốt công tác bình xét đối tượng cho vay, bảo đảm đúng đối tượng, đúng nhu cầu; đồng thời thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn để các hội viên sử dụng nguồn vốn đúng mục đích. Các cấp Hội còn vận động hội viên giúp nhau ngày công, cây, con giống, tạo điều kiện giúp hộ nghèo vươn lên.

Cùng với việc hỗ trợ vay vốn, các cấp Hội CCB trong huyện đã chủ động phối hợp với ngành chức năng, các tổ chức đoàn thể tổ chức các buổi chuyển giao tiến bộ KHKT về chăn nuôi, trồng trọt, góp phần nâng cao kỹ năng cho các hội viên, CCB; tổ chức tham quan học tập các mô hình kinh tế điển hình trong và ngoài huyện, qua đó góp phần từng bước xóa bỏ các hủ tục trong sản xuất; động viên CCB mạnh dạn áp dụng khoa học và chuyển đổi hình thức sản xuất phù hợp với điều kiện sức khỏe cũng như kinh tế của gia đình. Được sự hỗ trợ, tư vấn của các cấp Hội, CCB Yên Mô đã chú trọng đầu tư phát triển kinh tế tổng hợp (VAC), chăn nuôi trang trại, gia trại, tham gia phát triển tổ hợp sản xuất, dịch vụ, làm nghề phụ, từ đó đóng góp quan trọng vào việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng, con nuôi, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, góp phần hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Tiêu biểu là các mô hình phát triển kinh tế: Mô hình tổ hợp sản xuất chiếu cói, tiểu thủ công mỹ nghệ xuất khẩu của hội viên CCB Đàm Văn Thực (xã Yên Lâm) tạo việc làm cho 90 lao động, có thu nhập thường xuyên từ 5-7 triệu đồng; mô hình sản xuất rau, củ, quả an toàn của hội viên Tống Viết Lư (xã Mai Sơn); mô hình trồng chuối tây Thái Lan kết hợp thả cá của CCB Phạm Trọng Nguyễn (xã Yên Đồng); mô hình ao cá nổi của CCB Phạm Văn Trọng (xã Yên Mỹ); mô hình chuối - cá kết hợp trồng cây cảnh của CCB Cao Văn Bình  (xã Yên Từ); mô hình trang trại chăn nuôi tổng hợp của CCB Nguyễn Văn Thứ (xã Yên Phong)... Đây là những mô hình kinh tế tiêu biểu đã và đang được các cấp Hội tuyên truyền để các hội viên có thể tham quan, học tập kinh nghiệm, nhân rộng mô hình.

Không chỉ giúp các hội viên phát triển kinh tế mà các cấp Hội CCB trong huyện Yên Mô còn chú trọng hỗ trợ hội viên nâng cao đời sống tinh thần; động viên các CCB tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua ở địa phương, nhất là phong trào "Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới". Các cán bộ, hội viên đã tích cực hưởng ứng phong trào bằng những việc làm thiết thực như hiến đất và tài sản trên đất, hiến công để xây dựng các công trình phúc lợi, làm đường giao thông nông thôn; thực hiện vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn hóa; dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm.... Trong quá trình thực hiện, các cấp Hội coi trọng công tác dân vận khéo. Cán bộ Hội đã là những người thường xuyên sâu sát cơ sở, nắm tình hình, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của hội viên để từ đó tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết một cách thỏa đáng. Do vậy, chủ trương xây dựng nông thôn mới đã được đông đảo hội viên CCB nhiệt tình hưởng ứng. Đến nay, hội viên CCB trong toàn huyện đã hiến trên 5.600m2 đất thổ canh, thổ cư, đất 313; tháo dỡ trên 1.860m2 tường rào; tham gia 1384 ngày công lao động; ủng hộ đóng góp 1,8 tỷ đồng để xây dựng nhà văn hóa, làm đường giao thông thôn, xóm, hệ thống thủy lợi nội đồng... Những kết quả trên góp phần quan trọng giúp các địa phương trong huyện Yên Mô sớm hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới.

Đa dạng các hình thức giúp CCB giảm nghèo ở Yên Mô không chỉ tạo điều kiện cho hội viên vươn lên phát triển kinh tế mà từ đó uy tín và vai trò của tổ chức Hội CCB ngày càng được khẳng định, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của đông đảo hội viên. Năm 2019, toàn huyện còn 1,24% hội viên CCB nghèo, 72,5% hội viên có mức sống khá, giàu. Hiện nay, Hội CCB huyện Yên Mô có 6 hộ sản xuất, kinh doanh giỏi cấp tỉnh; 31 hộ sản xuất, kinh doanh giỏi cấp huyện; 64 hộ sản xuất, kinh doanh giỏi cấp xã.

Mai Lan