BHXH tỉnh Ninh Bình 25 năm đồng hành bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn

BHXH tỉnh Ninh Bình được thành lập theo Quyết định số 02/QĐ-TC ngày 15/6/1995 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam. trải qua 25 năm xây dựng và phát triển, BHXH tỉnh đã từng bước đạt được những kết quả tích cực, góp phần bảo đảm an sinh xã hội cho người dân trên địa bàn.

BHXH tỉnh Ninh Bình 25 năm đồng hành bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn

Tuyên truyền về công tác BHXH trên địa bàn thành phố Ninh Bình. Ảnh: Minh Quang

Đồng chí Bùi Thị Lan Hương, Giám đốc BHXH tỉnh Ninh Bình cho biết: Với nhiệm vụ cơ bản là thực hiện quản lý thu, chi, giải quyết chế độ, chính sách cho người lao động tham gia BHXH trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, kể từ khi được thành lập, nhất là sau khi Luật BHXH và Luật BHYT được ban hành, với sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp, các ngành, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị, các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức BHXH tỉnh Ninh Bình luôn đoàn kết, năng động, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, từng bước khẳng định vị thế và thể hiện rõ vai trò của chính sách BHXH, BHYT là trụ cột trong hệ thống an sinh xã hội trên địa bàn.

Công tác thu, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt quá trình hoạt động của ngành, nhằm đáp ứng yêu cầu tăng trưởng quỹ và nguồn chi trả kịp thời các chế độ BHXH, BHYT cho người lao động, nhân dân. Trong những năm qua, số người tham gia và số tiền thu BHXH, BHYT đã có những bước tăng trưởng vượt bậc. 

Nếu như năm 1995, trên địa bàn tỉnh mới chỉ có 195 đơn vị tham gia BHXH cho 26.807 lao động với số tiền thu được là 5,7 tỷ đồng, thì sau 10 năm, đến năm 2005 đã có 1.138 đơn vị tham gia BHXH, BHYT cho 125.992 người, với tổng số tiền là 108 tỷ đồng. Đến hết năm 2019, số người tham gia BHXH, BHYT đạt trên 894 nghìn người, số tiền thu BHXH, BHYT, BHTN đạt trên 2.796 tỷ đồng, bằng 106,7% kế hoạch. Đặc biệt, hiện nay, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, đã có 100% đối tượng hộ nghèo, cận nghèo tham gia BHYT; gần 100% đối tượng học sinh, sinh viên tham gia BHYT... Ninh Bình cũng là một trong số ít các tỉnh, thành phố trong cả nước có 100% đối tượng người cao tuổi từ 75 tuổi đến dưới 80 tuổi được ngân sách tỉnh cấp kinh phí mua thẻ BHYT...., phản ánh tốc độ tăng trưởng của người tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn, đồng thời khẳng định sự vững chắc trong việc góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh, góp phần xóa đói giảm nghèo một cách bền vững.

Cùng với việc thu, nộp BHXH, BHYT, công tác cấp sổ BHXH, thẻ BHYT luôn được coi trọng. Tỷ lệ cấp tờ bìa sổ BHXH cho người lao động đạt 99,97% tổng số lao động tham gia BHXH. 100% người dân tham gia BHYT được nhận thẻ mới và cấp lại đúng thời gian quy định. Đồng thời, BHXH tỉnh cũng tập trung chỉ đạo, từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng trong công tác tiếp nhận, thẩm định hồ sơ, giải quyết chế độ, chính sách cho người dân. Năm 2019, ngành Bảo hiểm xã hội đã giải quyết 6.390 hồ sơ hưởng các chế độ hưu trí, tử tuất, tai nạn lao động, BHXH 1 lần; cắt giảm chế độ bảo hiểm xã hội đối với trên 4 nghìn người hết hạn hưởng lương hưu, trợ cấp xã hội, trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp.... 

Việc giải quyết cũng như điều chỉnh lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội theo quy định của Nhà nước được thực hiện kịp thời, chính xác, khách quan, minh bạch, tạo sự tin tưởng, đồng thuận của nhân dân, giảm thiểu đơn thư khiếu nại và tạo cơ sở, nền tảng vững chắc phát triển mở rộng đối tượng, tiến tới BHXH cho mọi người lao động và BHYT toàn dân. Cùng với đó, công tác chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng được phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức thực hiện khoa học, đảm bảo kịp thời, đầy đủ, thuận tiện, tận tay và an toàn quỹ, tạo được niềm tin, sự an tâm, thoải mái cho đối tượng. Hàng tháng, BHXH tỉnh chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH cho gần 60.024 đối tượng, với số tiền bình quân 254 tỷ đồng/tháng.

Công tác khám, chữa bệnh BHYT được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương và BHXH Việt Nam, sự phối hợp chặt chẽ của các ngành liên quan, chất lượng khám, chữa bệnh BHYT trên địa bàn đã từng bước được nâng cao, từng bước đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của nhân dân, đảm bảo quyền lợi của người bệnh tham gia BHYT. BHXH tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của bộ, ngành liên quan đến việc khám chữa bệnh BHYT; tổ chức kiểm tra, thanh tra liên ngành thường xuyên, đột xuất tại các cơ sở khám, chữa bệnh, kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện lạm dụng nguồn quỹ; kiểm tra, xuất toán các khoản chi phí khám, chữa bệnh BHYT bất hợp lý. Ngành BHXH cũng không ngừng cải cách thủ tục hành chính trong công tác giám định, đưa phần mềm tin học vào khâu thanh quyết toán, góp phần giảm bớt phiền hà cho đối tượng. Kết quả, nếu như năm 2003, toàn tỉnh có 429.000 lượt người đi khám, chữa bệnh BHYT, với chi phí 11 tỷ đồng; thì năm 2019, số lượt người dân đi khám, chữa bệnh BHYT tăng lên trên 1,8 triệu lượt người, chi phí số tiền trên 980 tỷ đồng, tăng lên gấp nhiều lần.

Đặc biệt, để có được những kết quả như trên, không thể không nói đến sự phát triển của tổ chức bộ máy cũng như sự trưởng thành, nỗ lực của đội ngũ cán bộ, viên chức ngành BHXH tỉnh Ninh Bình trong hơn hai thập kỷ qua. Công tác tổ chức, cán bộ được thực hiện nghiêm túc, chất lượng. Ngành đã thực hiện rà soát tổ chức bộ máy, làm tốt công tác cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao năng lực cán bộ, viên chức, đáp ứng cơ bản yêu cầu nhiệm vụ của các đơn vị và nhiệm vụ chung của ngành. Đến nay, trong số trên 200 cán bộ, công chức, viên chức ngành BHXH, có trên 80% đã tốt nghiệp đại học trở lên, bước đầu xây dựng thành công hình ảnh người cán bộ BHXH chuyên nghiệp, tận tình, chu đáo đối với đơn vị sử dụng lao động, người lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh, là địa chỉ tin cậy, gửi gắm niềm tin, nơi bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đông đảo người dân.

Trong công tác thông tin tuyên truyền, xác định cơ quan BHXH là cầu nối giữa chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước với đông đảo nhân dân, vừa tổ chức thực hiện chính sách, vừa có trách nhiệm lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đối tượng, phản ánh những vướng mắc, bất cập của chính sách với các cơ quan hoạch định, ban hành chính sách. Hàng năm, BHXH tỉnh đã ký hợp đồng trách nhiệm về công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách BHXH, BHYT với Báo Ninh Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và một số bản tin của các ban, ngành trong tỉnh. Hàng tháng có hàng chục tin, bài, phóng sự, ảnh; mỗi năm có hàng trăm tin, bài, phóng sự phản ánh sinh động tình hình, kết quả thực hiện, những bất cập cần tháo gỡ trong việc tổ chức thực hiện Luật BHXH, Luật BHYT. Cùng với đó, xác định để công tác tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT đạt được hiệu quả cao, BHXH tỉnh Ninh Bình cũng chú trọng tuyên truyền thông qua hình thức đối thoại trực tiếp với chủ sử dụng lao động, người lao động và nhân dân trong tỉnh, tạo sự đồng thuận từ cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các đoàn thể quần chúng, các tổ chức kinh tế đến đông đảo nhân dân, góp phần cùng BHXH thực thi hiệu quả các chính sách BHXH, BHYT của Đảng và Nhà nước.

Với những kết quả đạt được trong việc tổ chức, triển khai thực hiện các chính sách BHXH, BHYT, 25 năm qua, ngành BHXH tỉnh Ninh Bình vinh dự được Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các cấp, các ngành tặng nhiều phần thưởng cao quý. Nhiều tập thể, cá nhân được các cấp, các ngành tuyên dương, khen thưởng, tạo động lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức BHXH tỉnh Ninh Bình tiếp tục phấn đấu không ngừng vì mục tiêu "BHXH cho mọi người lao động và BHYT toàn dân".

Thời gian tới và những năm tiếp theo, dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của BHXH Việt Nam, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Ninh Bình, BHXH tỉnh chủ động tham mưu, đề xuất với cấp có thẩm quyền tập trung thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT đối với người lao động và nhân dân, đoàn kết nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn, thực hiện thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ về thực hiện chế độ, chính sách BHYT được Thủ tướng Chính phủ, HĐND tỉnh và BHXH Việt Nam giao.

Mỹ Hạnh

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  • Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  • Đẹp nhưng chưa thân thiện
  • Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  • Xấu và không thân thiện