Bế mạc kỳ họp thứ mười tám, HĐND tỉnh khóa XIV

Chiều ngày 27/5, HĐND tỉnh khóa XIV bế mạc kỳ họp thứ mười tám. Dự phiên bế mạc có các đồng chí: Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Bế mạc kỳ họp thứ mười tám, HĐND tỉnh khóa XIV

Các đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết của kỳ họp.

Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, kỳ họp thứ mười tám, HĐND tỉnh khóa XIV đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra.

Nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xem xét, thông qua dự thảo các Nghị quyết tại kỳ họp, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh lưu ý: Những tháng còn lại của năm 2020 dự báo còn nhiều khó khăn thách thức, đòi hỏi mỗi tổ chức, cá nhân trong hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu phải tích cực và quyết liệt hơn nữa, phải chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn nhằm khôi phục phát triển kinh tế, sản xuất, kinh doanh, đảm bảo đời sống nhân dân.

Đồng chí đề nghị các cấp, ngành cần bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, nghị quyết của HĐND tỉnh để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2020. Trong đó, tiếp tục thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19; phát huy tinh thần quyết liệt, chủ động, tích cực vào cuộc của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong phòng, chống dịch bệnh; không lơ là, chủ quan với thành quả đạt được; tiếp tục thực hiện đồng bộ các phương án, các biện pháp, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để kịp thời ứng phó khi dịch bệnh xẩy ra ở các cấp độ khác nhau; chuẩn bị, tổ chức tốt đại hội đảng các cấp và Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp.

Để chuẩn bị cho kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh giữa năm 2020, đồng chí đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương khẩn trương chuẩn bị các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp HĐND tỉnh; các Ban của HĐND tỉnh chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh ngay từ khi xây dựng dự thảo các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết để tiến hành thẩm tra các nội dung theo quy định, bảo đảm các nội dung trình tại kỳ họp có chất lượng, đúng quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Ngay sau kỳ họp này, các cấp, các ngành, các cơ quan thông tin đại chúng và các vị đại biểu HĐND tỉnh thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền về kết quả kỳ họp. Đề nghị UBND tỉnh tập trung chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp.

Đối với các chính sách hỗ trợ cần đảm đúng đối tượng, định mức hỗ trợ, đảm bảo sử dụng kinh phí hỗ trợ hiệu quả, không để phát sinh tiêu cực trong quá trình chỉ đạo thực hiện chính sách hỗ trợ; Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu và các vị đại biểu HĐND tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQViệt Nam tỉnh tăng cường các hoạt động giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua 13 Nghị quyết, đó là:

1.Nghị quyết về Quy định chính sách hỗ trợ tái đàn lợn nhằm khôi phục sản xuất chăn nuôi sau bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2020.

2. Nghị quyết về Điều chỉnh kinh phí thực hiện Nghị quyết số 39/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, hình thức tổ chức sản xuất tiên tiến, bền vững trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2019-2020.

3. Nghị quyết về Quy định chính sách hỗ trợ các đối tượng thuộc hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

4. Nghị quyết về Hỗ trợ tiền nước sạch sinh hoạt cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trong thời gian diễn ra dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

5. Nghị quyết về Giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2020 vốn ngân sách Trung ương.

6. Nghị quyết về Điều chỉnh dự kiến phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2020 vốn ngân sách Trung ương.

7. Nghị quyết về Quy định một số chính sách áp dụng cho huyện Hoa Lư.

8. Nghị quyết về Chủ trương đầu tư Dự án khắc phục thiệt hại do mưa lũ, bảo vệ khu dân cư các huyện Gia Viễn, Nho Quan; hạng mục cải tạo, tu bổ cấp bách đê bao Hoa Tiên và các tuyến kênh, trạm bơm nằm trong đê bao Hoa Tiên, huyện Gia Viễn.

9. Nghị quyết về Chủ trương đầu tư Dự án xử lý cấp bách tuyến đê Đầm Cút, huyện Gia Viễn (giai đoạn 2).

10. Nghị quyết về việc Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Nhà văn hóa trung tâm tỉnh Ninh Bình.

11. Nghị quyết về việc Điều chỉnh quy mô, địa điểm một số công trình, dự án trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

12. Nghị quyết về việc Thông qua Danh mục dự án phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2020.

13. Nghị quyết về việc Chấp thuận Danh mục chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các công trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2020.

Mai Lan - Đức Lam