Bế giảng lớp trung cấp lý luận chính trị hành chính hệ không tập trung K22F

Chiều 25/6, Trường Chính trị tỉnh tổ chức bế giảng lớp trung cấp lý luận chính trị hành chính hệ không tập trung K22F, khóa 2017-2019.

Bế giảng lớp trung cấp lý luận chính trị hành chính hệ không tập trung K22F

Các học viên nhận bằng tốt nghiệp.

Lớp học được khai giảng từ tháng 10/2017, đến nay đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra với 7 phần học gồm: những vấn đề cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản về Đảng cộng sản, Lịch sử đảng cộng sản Việt Nam; những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, nhà nước, pháp luật và Quản lý hành chính nhà nước; đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội; kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ công tác Đảng, MTTQ và đoàn thể nhân dân; tình hình nhiệm vụ địa phương; đi thực tế và viết khóa luận.

Theo đánh giá của nhà trường, các học viên của lớp đã xác định rõ nhiệm vụ học tập và rèn luyện, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo trong quá trình học tập, nghiên cứu. Tỷ lệ chuyên cần đạt 90 phần trăm, 100 phần trăm học viên của lớp không vi phạm kỷ luật.

Điểm khóa luận và trung bình thi tốt nghiệp cuối khóa đạt 100 phần trăm khá, giỏi. Có 10 học viên được Ban giám hiệu nhà trường khen thưởng vì đạt kết quả cao trong học tập, tu dưỡng rèn luyện và có nhiều đóng góp cho phong trào của lớp.

Nhà trường cũng yêu cầu các học viên tiếp tục nghiên cứu vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn để hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao.

Đào Duy- Đức Lam

Giá cả thị trường
Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  • Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  • Đẹp nhưng chưa thân thiện
  • Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  • Xấu và không thân thiện