Bàn giao vốn vay Quỹ hỗ trợ nông dân tại xã Cúc Phương

Ngày 12/8, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Hội Nông dân huyện Nho Quan và xã Cúc Phương tổ chức ra mắt Tổ hội nghề nghiệp chăn nuôi hươu sinh sản và lấy nhung Cúc Phương; bàn giao vốn vay từ Quỹ hỗ trợ nông dân cho hội viên nông dân xã Cúc Phương, huyện Nho Quan.

Bàn giao vốn vay Quỹ hỗ trợ nông dân tại xã Cúc Phương

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh bàn giao nguồn vốn vay cho các thành viên của Tổ hội nghề nghiệp.

Tổ hội nghề nghiệp chăn nuôi hươu sinh sản và lấy nhung Cúc Phương được thành lập với 6 thành viên, nhằm mục đích tập hợp các hội viên nông dân cùng tham gia chăn nuôi hươu sinh sản và lấy nhung hươu để tạo liên kết chặt chẽ giữa Hội Nông dân - Hợp tác xã - Doanh nghiệp; củng cố phát triển dịch vụ chăn nuôi hươu sinh sản và lấy nhung hươu, hỗ trợ nông dân từ khâu sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm trên thị trường, nâng cao thu nhập cho hội viên, nông dân. Cùng với đó, Tổ hội nghề nghiệp là nơi các thành viên giao lưu, hỏi học, chia sẻ kinh nghiệm về cách chăm sóc vật nuôi, trao đổi thông tin về thị trường, giá cả, về thiết bị và phương tiện sản xuất... 

Tổ hội được thành lập dựa trên nguyện vọng của các hội viên nông dân, hoạt động theo nguyên tắc: Tự giác, tự nguyện, tự chủ, tự quản, tự chịu trách nhiệm; và 5 cùng: Cùng lĩnh vực lao động, ngành nghề sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, Cùng mối quan tâm, Cùng có sự chia sẻ, Cùng chịu trách nhiệm và Cùng hưởng lợi.

Trong dịp này, Hội Nông dân tỉnh đã bàn giao nguồn vốn vay từ Quỹ hỗ trợ nông dân cho 6 thành viên của Tổ hội nghề nghiệp chăn nuôi hươu sinh sản và lấy nhung Cúc Phương với tổng nguồn vốn vay 300 triệu đồng, thời hạn vay trong 3 năm với lãi suất ưu đãi. Đây là nguồn vốn vay cần thiết để các hội viên nông dân đầu tư sản xuất, tạo động lực cho phong trào chăn nuôi hươu tại xã Cúc Phương phát triển, góp phần nâng cao thu nhập cho người nông dân.

Thái Học - Mạnh Tuấn

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  • Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  • Đẹp nhưng chưa thân thiện
  • Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  • Xấu và không thân thiện