9 tháng, Ninh Bình đón gần 6,4 triệu lượt khách

Riêng trong tháng 9/2018, toàn tỉnh Ninh Bình ước đón 331 nghìn lượt khách tham quan, tăng 2,3 % so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó khách nội địa đạt gần 261 nghìn lượt khách và khách quốc tế là trên 70 nghìn lượt.

9 tháng, Ninh Bình đón gần 6,4 triệu lượt khách

Bến thuyền Tràng An.

9 tháng năm 2018, toàn tỉnh đã đón 6.369 nghìn lượt khách, đạt gần 88,6 % so với kế hoạch năm 2018, tăng 4,9% so với cùng kỳ năm 2017.

Nếu so với cùng kỳ năm 2017, khách nội địa đạt 5.722 nghìn lượt, tăng 5,3%; khách quốc tế đạt 648 nghìn lượt, tăng 1,4% và doanh thu toàn ngành du lịch đạt 2.479 tỷ đồng, tăng 18,9% .

Năm 2018, ngành du lịch Ninh Bình phấn đấu sẽ đón 7,2 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế ước đạt 900 nghìn lượt khách, khách nội địa ước đạt 6.300 nghìn lượt khách, doanh thu phấn đấu đạt trên 2.700 tỷ đồng.

Tin, ảnh: Nguyễn Minh

Giá cả thị trường
Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  • Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  • Đẹp nhưng chưa thân thiện
  • Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  • Xấu và không thân thiện