"Chăm lo xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân, khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc"

Chiều ngày 9/7, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 làm việc phiên cuối cùng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh phát biểu bế mạc đại hội.

Trong phiên họp này, Đại hội đã tiến hành bầu đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, gồm 1 đồng chí.  

Đại hội cũng tiếp tục dành thời gian thảo luận dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Quân khu trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu lần thứ IX. Đồng thời biểu quyết thông qua Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XXI.

Phát biểu bế mạc Đại hội, thay mặt đoàn chủ tịch, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh nhấn mạnh: Thành công của Đại hội trước hết là do có sự quan tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự hướng dẫn, giúp đỡ của các cơ quan xây dựng Đảng Quân khu và tỉnh Ninh Bình; là kết quả của quá trình chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo về mọi mặt của tập thể Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh; là kết quả của tinh thần làm việc khẩn trương, trách nhiệm, nghiêm túc, ý chí quyết tâm cao, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ của các đại biểu dự Đại hội, xứng đáng với sự tín nhiệm, tin cậy của toàn Đảng bộ và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang trong tỉnh.  

Đồng chí nhấn mạnh: Trong tình hình hiện nay, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa đã và đang đặt ra cho nhiệm vụ xây dựng quân đội, trong đó có nhiệm vụ xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh những yêu cầu ngày càng cao, có nhiều thuận lợi song cũng không ít khó khăn, thách thức. Đòi hỏi Đảng bộ Quân sự tỉnh phải đoàn kết, tuân thủ các nguyên tắc của Đảng; xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; không ngừng nâng cao chất lượng tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh. Chăm lo xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân, khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc.  

Đồng chí khẳng định: Thành công của Đại hội là nguồn động viên, cổ vũ mạnh mẽ cho toàn Đảng bộ và lực lượng vũ trang tỉnh nhà hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hơn nữa.  

Ngay sau Đại hội, các tổ chức Đảng cần tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội; tổ chức tuyên truyền rộng rãi trong toàn Đảng bộ và lực lượng vũ trang tỉnh nhà về kết quả Đại hội. Từng Đảng bộ, chi bộ phải xây dựng chương trình hành động và kế hoạch cụ thể để đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống, biến Nghị quyết thành hành động cách mạng trong toàn Đảng bộ; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và hiệu quả cao trong mọi lĩnh vực.  

Đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng lập thành tích cao nhất chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu lần thứ IX, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.  

Toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng, của dân tộc, của Quân đội, Quân khu và của tỉnh, đặc biệt là giữ vững truyền thống của lực lượng vũ trang tỉnh nhà, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân; tiếp tục nêu cao tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XXI...

Kiều Ân - Anh Tuấn