Yên Thành: Nỗ lực về đích nông thôn mới

Là xã miền núi của huyện Yên Mô với nhiều khó khăn, nhưng với sự nỗ lực của các cấp ủy đảng, chính quyền, nhân dân và sự giúp đỡ, ủng hộ của các đơn vị, chương trình xây dựng nông thôn mới ở xã Yên Thành đã đạt được những kết quả tích cực. Diện mạo nông thôn thay đổi, đời sống nhân dân ngày càng được nâng lên. Hiện nay, xã Yên Thành đã đạt 18/19 tiêu chí và đang tập trung huy động mọi nguồn lực phấn đấu về đích nông thôn mới vào cuối năm 2019.

Yên Thành: Nỗ lực về đích nông thôn mới

Kênh mương được xây dựng kiên cố ở xã Yên Thành (Yên Mô). Ảnh: Anh Tuấn

Nhớ lại những khó khăn ban đầu xây dựng nông thôn mới, Chủ tịch UBND xã Yên Thành Trần Đình Chiến cho biết: Trước đây, Yên Thành là một trong những xã thuộc diện rất khó khăn của huyện Yên Mô. Sản xuất nông nghiệp là ngành kinh tế chủ đạo của xã. Thu nhập bình quân đầu người thấp và tỷ lệ hộ nghèo cao.

Năm 2011, khi bắt tay vào xây dựng nông thôn mới, qua rà soát, đánh giá địa phương mới đạt 4 tiêu chí. Xác định xây dựng nông thôn mới là một vấn đề lớn, một khối lượng công việc cần rất nhiều công sức, tiền bạc và thời gian, đòi hỏi có sự vào cuộc một cách đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân.

Do đó để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, Đảng ủy, HĐND, UBND xã đã ban hành 8 Nghị quyết và 21 văn bản chỉ đạo như: Nghị quyết số 12-NQ/ĐU ngày 26/4/2011 về xây dựng nông thôn mới xã giai đoạn 2011-2020; Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 29/12/2017 rà soát, điều chỉnh bổ sung đề án thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017-2020; xây dựng Đồ án số 01/ĐA-UBND về xây dựng nông thôn mới xã Yên Thành giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020...Yên Thành đã thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của xã và bổ sung, kiện toàn kịp thời khi có sự thay đổi về nhân sự.

Cùng với đó, UBND xã đã ban hành các quyết định thành lập Ban quản lý, Ban giám sát cộng đồng và Ban phát triển các thôn, xóm. Đồng thời căn cứ vào các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, hàng năm UBND xã xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện cụ thể từng nội dung của tiêu chí, phân công rõ trách nhiệm của từng thành viên Ban chỉ đạo, Ban quản lý và các tổ chức chính trị xã hội.

Thành viên Ban chỉ đạo, Ban quản lý thường xuyên xuống cơ sở nắm bắt tình hình, giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc, cũng như kiến nghị, đề xuất của nhân dân trong quá trình thực hiện xây dựng nông thôn mới. Cùng với công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xã Yên Thành đã huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân thông qua việc đẩy mạnh tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Như vậy, nhờ sự nỗ lực của cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân với nhiều cách làm sáng tạo, đến nay xã Yên Thành đã đạt và cơ bản đạt 18/19 tiêu chí, 1 tiêu chí chưa đạt là cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn. Diện mạo nông thôn đổi mới với những con đường được cứng hóa rộng rãi, xen lẫn là những hàng cây, những ngôi nhà khang trang.

Hiện nay, 100% đường trục xã, đường liên thôn, đường thôn, xóm và đường nội đồng được bê tông hóa, cứng hóa theo đúng quy chuẩn, đảm bảo thuận tiện đi lại và vận chuyển hàng hóa. Cùng với đó, Yên Thành có 3 trường học đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia, 15/15 thôn có nhà văn hóa đạt chuẩn theo quy định...

Cũng từ xây dựng nông thôn mới, xã Yên Thành đã tập trung thực hiện đề án tái cơ cấu nông nghiệp, ưu tiên tổ chức lại sản xuất, đưa khoa học - công nghệ vào sản xuất, xây dựng nhiều mô hình kinh tế mang lại hiệu quả cao. Toàn xã đã chuyển đổi 66,4 ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang các mô hình mới, trong đó có 45,3 ha mô hình cấy lúa kết hợp với nuôi thủy sản; 18,4 ha mô hình trồng chuối tây Thái Lan kết hợp với nuôi cá; 3,1 ha ao nổi... Cơ cấu giống lúa có sự chuyển đổi rõ rệt. Diện tích lúa chất lượng cao ngày càng được mở rộng.

Ngoài sản xuất nông nghiệp, xã Yên Thành đã phát triển nghề mới và khôi phục làng nghề gốm Bồ Bát tại thôn Bạch Liên, tạo công ăn, việc làm ổn định cho nhiều lao động địa phương. Cuối năm 2018, thu nhập bình quân đầu người toàn xã đạt 39 triệu đồng/năm và phấn đấu cuối năm 2019 sẽ đạt 41 triệu đồng/người/năm.

Theo đồng chí Trần Đình Chiến, Chủ tịch UBND xã Yên Thành, khó khăn nhất của Yên Thành hiện nay là huy động nguồn vốn để hoàn thành tiêu chí chưa đạt và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt. Đối với tiêu chí về điện đã cơ bản đạt nhưng có 10 tuyến đường điện dài 2,82 km không đáp ứng nhu cầu điện của 174 hộ dân thuộc 3 thôn (Thượng Phường, thôn Đoài, thôn 92) do điện áp quá yếu.

Bên cạnh đó, tiêu chí về môi trường và an toàn thực phẩm, toàn xã có 99% hộ dân dùng nước sạch và hợp vệ sinh, trong đó 66,1% được dùng nước sạch, tuy nhiên người dân dùng nước sạch bị thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng.

Do đó, trong thời gian tới cùng với tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt và hoàn thiện tiêu chí chưa đạt, xã Yên Thành mong muốn nhận được sự hỗ trợ của các cấp, các ngành trong việc đẩy nhanh tiến độ lập hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất; chỉ đạo Điện lực Yên Mô sớm nâng cấp đường dây ở những khu dân cư điện lực quá yếu và Công ty vệ sinh môi trường và nước sạch Thuận Thiên cải tạo, nâng cấp Nhà máy nước sạch Yên Thành và hệ thống đường ống đảm bảo chất lượng nước sinh hoạt cho nhân dân.

Giáng Hương