Yên Mô: Kết quả mới trong công tác giảm nghèo

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, các chính sách giảm nghèo như chính sách hỗ trợ giáo dục, y tế, nhà ở, tín dụng, hỗ trợ phát triển sản xuất… được huyện Yên Mô triển khai đồng bộ, qua đó giúp người nghèo ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống và thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo, cận nghèo.

Yên Mô: Kết quả mới trong công tác giảm nghèo

Đại diện câu lạc bộ Tình người tặng quà cho người có công, hộ nghèo tại huyện Yên Mô. Ảnh: Minh Quang

Đồng chí Vũ Trọng Thứ, Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Mô cho biết: Xác định công tác giảm nghèo luôn là chỉ tiêu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, cần sự vào cuộc của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, huyện Yên Mô đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức trong công tác giảm nghèo bền vững, xem đây là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền, sự phối hợp đồng bộ của các tổ chức Hội, đoàn thể, nhằm khơi dậy tiềm năng, phát huy thế mạnh, điều kiện của từng hộ nghèo, cùng với sự trợ lực của toàn xã hội, tạo ra sức mạnh tổng hợp giúp cho hộ nghèo có cơ hội phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vươn lên thoát nghèo.

Một trong những giải pháp chiến lược trong công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện Yên Mô là chính sách ưu đãi đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của các cấp ủy chính quyền và nhân dân. Từ năm 2016-2019, Ngân hàng Chính sách xã hội đã giải ngân cho 10.313 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo vay vốn ưu đãi phát triển sản xuất, xây dựng nhà ở hộ nghèo, hộ xuất khẩu lao động…, với tổng số tiền 299.750 triệu đồng. Bên cạnh đó, huyện tạo điều kiện cho các hộ nghèo tham gia các mô hình, dự án phát triển chăn nuôi. Hiện có 45 hộ nghèo thực hiện mô hình chăn nuôi bò với tổng nguồn vốn đầu tư của Nhà nước và vốn đối ứng của gia đình là 762 triệu đồng; 77 hộ nghèo, cận nghèo phát triển mô hình nuôi gà ri lai thả vườn với tổng kinh phí 406 triệu đồng.

Nhằm tạo sinh kế cho các hộ nghèo, công tác tư vấn, hỗ trợ giải quyết việc làm, dạy nghề, xuất khẩu lao động cho người nghèo trên địa bàn huyện được quan tâm thực hiện. Từ năm 2016-2019, huyện đã tổ chức 8 hội nghị tuyên truyền, tư vấn xuất khẩu lao động và giới thiệu việc làm cho trên 1.600 lao động trên địa bàn tham gia; mở 15 lớp dạy nghề cho trên 600 lao động nông thôn với kinh phí trên 700 triệu đồng từ nguồn ngân sách Nhà nước, qua đó góp phần tạo việc làm mới cho trên 8.000 lao động nông thôn trên địa bàn.

Để đảm bảo việc thực hiện cấp thẻ BHYT cho các đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được kịp thời, ngay từ đầu năm, UBND huyện đã hướng dẫn các xã, thị trấn lập danh sách đề nghị cấp thẻ BHYT cho các đối tượng theo quy định. Đã có 34.976 người nghèo, cận nghèo được cấp thẻ BHYT, với kinh phí trên 20 tỷ đồng; đảm bảo 100% người thuộc hộ nghèo, cận nghèo được cấp thẻ BHYT. Ngoài ra, huyện còn hỗ trợ cho trên 80.000 người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, ngư nghiệp mua thẻ BHYT.

Huyện Yên Mô cũng quan tâm thực hiện việc hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà ở cho 810 hộ gia đình có công, hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở với kinh phí từ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa và An sinh xã hội của huyện, theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và của các doanh nghiệp hỗ trợ, với kinh phí là 27.940 triệu đồng. Cho 100 lượt hộ nghèo vay vốn làm nhà ở từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện với tổng số tiền là 2.500 triệu đồng.

Bên cạnh đó, huyện đã thực hiện hiệu quả chính sách hỗ trợ người nghèo tiếp cận dịch vụ trợ giúp pháp lý; hỗ trợ tiền điện cho trên 149 nghìn lượt hộ nghèo với kinh phí trên 5.500 triệu đồng và các chính sách an sinh xã hội khác... Kết quả, công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện Yên Mô đã đạt được mục tiêu nhất định, hạn chế tối đa số hộ tái nghèo, thu hẹp khoảng  cách chênh lệch giàu nghèo giữa các xã, thị trấn, các khu vực và giữa các nhóm nghèo với nhóm hộ giàu. Theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2016-2020, bình quân mỗi năm giảm từ 1,5-2%, đối với huyện Yên Mô, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 2,75% (vượt xa mục tiêu giảm nghèo theo Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 đặt ra). Nếu như đầu năm 2016, huyện Yên Mô có 4.796 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 13,4%; có 2.101 hộ cận nghèo, chiếm 5,87%, đến cuối năm 2019, huyện còn 937 hộ nghèo, chiếm 2,4% (giảm 11% so với đầu năm 2016); hộ cận nghèo còn 1.684 hộ, chiếm 4,31% (giảm 1,56% so với năm 2016).

Tiến Minh