Yên Khánh tập trung xử lý nợ xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới

Yên Khánh là một trong những địa phương đi đầu của tỉnh trong thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM. Kết quả sau hơn 7 năm thực hiện, địa phương có 18/18 xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM. Tuy nhiên hầu hết các xã sau khi được công nhận đều có nợ xây dựng cơ bản do việc đầu tư hoàn thiện các công trình đáp ứng tiêu chí NTM. Với sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, đến nay Yên Khánh đã và đang triển khai khá tốt các giải pháp xử lý nợ cơ bản.

Yên Khánh tập trung xử lý nợ xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới

Đường giao thông nông thôn xã Khánh Hòa (Yên Khánh) được bê tông hóa theo chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Đức Lam

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, xã Khánh Nhạc đã thực hiện đầu tư nhiều công trình cơ sở hạ tầng để phục vụ sản xuất, dân sinh và đạt chuẩn theo bộ tiêu chí đã quy định. Sau khi được công nhận đạt chuẩn NTM, xã còn nợ xây dựng cơ bản số tiền gần 10 tỷ đồng. Ngay sau khi hoàn thành xây dựng NTM, địa phương đã xây dựng kế hoạch và lộ trình cụ thể để xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản.

Khánh Nhạc đã tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân giao đất, đấu giá đất; thực hiện giải phóng mặt bằng và đấu giá quyền sử dụng đất theo đúng quy định. Từ số tiền được trích từ giao đất, đấu giá quyền sử dụng đất, xã đã thanh toán cơ bản số nợ.

Tính đến 30/6/2018, Khánh Nhạc chỉ còn ba công trình nợ 89 triệu đồng là: Công trình trạm truyền thanh không dây kỹ thuật số xã; Công trình đường bê tông xi măng xóm 10a, xóm 6, xóm 5a, xóm chùa, xóm 3a, xóm 3c; Công trình nạo vét kênh tiêu ngòi ở 18 xã. Với kế hoạch đã đề ra, xã Khánh Nhạc đang tiếp tục phấn đấu hoàn thành xử lý nợ xây dựng cơ bản vào cuối năm 2018.

Cùng với xử lý nợ xây dựng cơ bản, địa phương tiếp tục vận động nhân dân chung sức xây dựng NTM, thực hiện xã hội hóa đầu tư kinh phí xây dựng một số hạng mục công trình nhằm tiếp tục duy trì và hoàn thiện các tiêu chí trong xây dựng NTM. Vừa qua, Khánh Nhạc đã được công nhận đạt chuẩn theo bộ tiêu chí mới.

Theo báo cáo của UBND huyện Yên Khánh, tổng nợ xây dựng cơ bản các xã xây dựng NTM trên địa bàn huyện đến hết ngày 30/6/2018 là trên 37,8 tỷ đồng. Nợ xây dựng cơ bản còn ở các xã xây dựng NTM chủ yếu là xây dựng các công trình xây dựng, sửa chữa trường học, công trình hệ thống nước sạch, cải tạo nâng cấp đường giao thông, xây nhà văn hóa trung tâm xã, kiên cố hóa kênh mương.... Cùng với cấp xã, hiện tổng nợ xây dựng cơ bản trong xây dựng NTM cấp huyện để Yên Khánh được công nhận huyện NTM là trên 1,3 tỷ đồng.

Nguyên nhân tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản do Yên Khánh là huyện nông nghiệp, khi bắt tay vào xây dựng NTM xuất phát điểm của các xã trên địa bàn còn thấp, nguồn vốn tự cân đối từ ngân sách xã để đầu tư xây dựng cơ bản còn gặp nhiều khó khăn.

Cùng với đó là Chính phủ thắt chặt đầu tư công nên nguồn lực đầu tư công giảm dẫn đến nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh còn hạn chế. Trong khi để thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM theo kế hoạch và lộ trình, các xã cần nguồn lực lớn để đầu tư xây dựng hoàn thành các hạng mục công trình đạt tiêu chí về cơ sở vật chất văn hóa, giáo dục, thủy lợi, giao thông nông thôn....

Mặt khác, vốn để đầu tư các công trình tại các xã chủ yếu là từ đấu giá quyền sử dụng đất hằng năm nhưng nguồn thu này cũng rất hạn chế bởi có nhiều xã giá trị đất không cao, nguồn thu từ thu tiền sử dụng đất không đáp ứng đủ yêu cầu thực tế.

Bên cạnh đó, một số công trình được đầu tư trước khi có Luật đầu tư công, các xã khi thực hiện đầu tư chưa thực hiện thẩm định nguồn vốn, quy trình thực hiện lựa chọn nhà thầu và triển khai xây dựng chưa căn cứ vào kế hoạch vốn. Do đó hầu hết các xã đã đầu tư xây dựng hoàn thiện tiêu chí NTM đều có nợ xây dựng cơ bản.

Theo đại diện lãnh đạo UBND huyện Yên Khánh, dự kiến nguồn thu trả nợ  xây dựng cơ bản của các xã được thực hiện từ hai nguồn chính: thu tiền sử dụng đất và nguồn thu đấu giá tài sản. Riêng nợ xây dựng cơ bản xây dựng NTM cấp huyện được phân bổ trong kế hoạch năm 2018 để thanh toán. UBND huyện đã chỉ đạo thi công theo kế hoạch vốn cấp và các công trình xây dựng đều được bố trí đủ vốn theo tổng mức đầu tư.

Với lộ trình được công nhận huyện NTM, từ nay đến cuối năm, Yên Khánh tập trung cao cho công tác xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản. Trong đó, địa phương tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản quy định của Pháp luật, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện của Trung ương, của tỉnh về đầu tư xây dựng, nhất là những quy định về ưu tiên trong phân bổ vốn, thanh toán vốn.

Cùng với đó, huyện cũng tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng, phối hợp với các cơ quan chuyên môn kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến cơ chế, đơn giá bồi thường, hỗ trợ cho người dân. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục nhân dân đồng tình ủng hộ chủ trương thu hồi đất, đổi đất, hiến đất, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất có thu tiền sử dụng đất để có nguồn thanh toán chi trả nợ xây dựng cơ bản.

Đồng thời tiếp nhận và giải ngân kịp thời đối với nguồn vốn được hỗ trợ từ ngân sách cấp trên cho xây dựng NTM theo tinh thần Nghị quyết số 38 của HĐND tỉnh để thanh toán nợ xây dựng cơ bản.

Từ những giải pháp đã đề ra, Yên Khánh phấn đấu đến hết năm 2018 có 17/18 xã của huyện sẽ không còn nợ xây dựng cơ bản, riêng xã Khánh Trung phấn đấu đến hết năm 2019 sẽ thanh toán hết nợ xây dựng cơ bản.

Giáng Hương