Yên Khánh: Nâng cao tiêu chí môi trường nông thôn mới

Hướng tới xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu, huyện Yên Khánh xác định nâng cao tiêu chí môi trường là một trong những tiêu chí trọng tâm, được đặc biệt quan tâm bởi đây là tiêu chí phản ánh chất lượng cuộc sống, xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp, không rác thải.

Yên Khánh: Nâng cao tiêu chí môi trường nông thôn mới

Chăm sóc đường hoa ở xã Khánh Cường (Yên Khánh).

Trong Bộ tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, giai đoạn 2018-2020 áp dụng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình theo Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND, ngày 23/8/2018 của UBND tỉnh đề ra, tiêu chí số 7 về vệ sinh môi trường, đặt mục tiêu phải đạt các chỉ tiêu: Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh đạt từ 95% trở lên, trong đó 70% sử dụng nước sạch đạt chuẩn Quốc gia 02-QC/BYT; đạt chỉ tiêu về đường làng ngõ xóm, khuôn viên nhà ở, vườn tược (nếu có) của các hộ gia đình đảm bảo yêu cầu: xanh - sạch - đẹp, không có hoạt động suy giảm môi trường; 100% chất thải sinh hoạt từ các hộ gia đình phải được thu gom, xử lý sơ bộ (hữu cơ và vô cơ - có túi hoặc thùng ghi rõ loại rác) trước khi thải ra ngoài môi trường. Không vứt rác nơi công cộng đảm bảo vệ sinh môi trường đạt 100%; có chỉ tiêu tổ vệ sinh môi trường được trang bị phương tiện để thu gom, vận chuyển xử lý rác thải đảm bảo vệ sinh môi trường; có chỉ tiêu định kỳ tối thiểu 2 lần/tháng tổng vệ sinh chung toàn thôn (vệ sinh đường thôn, hệ thống rãnh thoát nước và các tuyến mương tiêu thoát nước khu dân cư, cắt tỉa cây cối).

Xã Khánh Cường là 1 trong những xã thực hiện tốt tiêu chí môi trường nông thôn mới nhiều năm nay, xã luôn đảm bảo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, an toàn. Đồng chí Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch UBND xã Khánh Cường cho biết: Trong những năm qua, xã rất quan tâm đến lĩnh vực môi trường, hàng năm, địa phương trích khoảng 80 triệu đồng từ nguồn ngân sách Nhà nước và nguồn ngân sách địa phương để đầu tư cải tạo cảnh quan, khuôn viên. Xã đã thành lập 2 tổ thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt trong khu dân cư, thực hiện thu gom, xử lý rác thải 3 lần/1 tuần để đảm bảo công tác xử lý rác thải và vệ sinh môi trường trong khu dân cư tốt nhất. ở ngoài cánh đồng, xã đã tiến hành lắp đặt hệ thống bể chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật tổ chức thu gom xử lý theo quy định. Đối với lĩnh vực chăn nuôi, xã tuyên truyền hướng dẫn các hộ xây bể chứa chất thải, không xả chất thải ra hệ thống kênh mương đảm bảo vệ sinh nguồn nước. Đến nay các chỉ tiêu về môi trường trên địa bàn xã được nâng cao, qua đó đảm bảo môi trường sống an toàn, sạch đẹp cho nhân dân.

Đồng chí Tô Văn Lưu, Phó phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Yên Khánh cho biết: Để thực hiện tốt các tiêu chí nâng cao đối với lĩnh vực môi trường, huyện Yên Khánh chú trọng đầu tư công nghệ thu gom xử lý rác thải; khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường tại các làng nghề bị ô nhiễm; ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ trong sản xuất, chế biến; kiểm tra thường xuyên nguồn nước trong môi trường sống và khu công nghiệp; phân loại rác thải trước khi đưa vào bãi rác nhằm đảm bảo xử lý tốt hơn; tiếp tục tuyên truyền tới người dân về nâng cao ý thức trách nhiệm về vệ sinh môi trường tại khu dân cư; củng cố và phát triển các tổ tự quản về môi trường... Trong công tác xử lý rác thải sinh hoạt, huyện chỉ đạo các xã, thị trấn thành lập tổ thu gom rác thải. Hiện nay, 100% các xã, thị trấn đã xây dựng Đề án thu gom rác thải. Phong trào tổng vệ sinh môi trường khu dân cư, đường làng, ngõ xóm, khu công cộng được phát động thường xuyên và được nhân dân hưởng ứng tích cực. Từ năm 2018, rác được Trung tâm Vệ sinh môi trường huyện ký hợp đồng vận chuyển về xử lý tại lò đốt thành phố Tam Điệp, góp phần đảm bảo môi trường sống.

Đối với chất thải chăn nuôi gia súc, gia cầm đều được thu gom và xử lý bằng bể biogas hoặc đệm sinh học, sau đó sử dụng để bón ruộng, trồng hoa, cây cảnh. 100% các trang trại, gia trại thực hiện các điều kiện về vệ sinh thú y trong chăn nuôi theo quy định. Đặc biệt, các loại chất thải là vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật, các xã đang tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nông dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đúng cách, gắn với thu gom, xử lý chất thải nhằm đảm bảo môi trường. Năm 2018, huyện đã kiểm tra, đánh giá, xác định vị trí và có phương án xây dựng lò đốt rác tại xã Khánh Cư; kiểm tra vị trí xây dựng lò đốt rác tại xã Khánh Thành.

Ngoài ra, các xã đang tích cực triển khai xây dựng các mô hình điểm trong thực hiện chỉ tiêu về cảnh quan môi trường (mô hình trồng cây xanh phù hợp với địa phương, đẩy mạnh vai trò của các hội, đoàn thể trong quản lý các tuyến đường để không còn tình trạng vứt rác bừa bãi, nâng cao vai trò của chính quyền địa phương và cộng đồng trong việc giám sát chất lượng cảnh quan...).

Công tác kiểm soát ô nhiễm đối với các khu công nghiệp và cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện đã có những chuyển biến. Là huyện có trên 30 cơ sở sản xuất công nghiệp đang hoạt động tại 2 khu công nghiệp Khánh Cư và Khánh Phú và hơn 10 cơ sở sản xuất ngoài khu công nghiệp, do đó việc xử lý rác thải công nghiệp được huyện chú trọng. Trước khi các dự án được phê duyệt đầu tư vào địa bàn, huyện tiến hành thẩm định và cấp giấy xác nhận cam kết bảo vệ môi trường; thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm những nội dung đã cam kết bảo vệ môi trường...

Bài, ảnh: Tiến Minh