Yên Khánh học tập, quán triệt các Nghị quyết của Bộ Chính trị (khóa XII)

Ngày 28/3, Huyện ủy Yên Khánh tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết số 29, 30, 33, 35 của Bộ Chính trị (khóa XII) cho các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện; trưởng các ban ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội của huyện; Thường trực Đảng ủy các xã, thị trấn; Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ, đảng bộ trực thuộc.

Yên Khánh học tập, quán triệt các Nghị quyết của Bộ Chính trị (khóa XII)

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và báo cáo viên truyền đạt các nội dung cơ bản của các nghị quyết: Nghị quyết số 29 ngày 25/7/2018 về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng"; Nghị quyết số 30 về "Chiến lược An ninh mạng quốc gia"; Nghị quyết 33 ngày 28/9/2018 về "Chiến lược bảo vệ biên giới Quốc gia"; và Nghị quyết số 35 ngày 22/10/2018 về "Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới".

Sau hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Khánh sẽ xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các nghị quyết đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương, góp phần đưa nội dung các nghị quyết của Bộ Chính trị (khóa XII) đi vào cuộc sống.

Cũng tại hội nghị, Huyện ủy Yên Khánh đã triển khai kế hoạch thực hiện chủ đề công tác năm 2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; kế hoạch tổ chức đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 60 năm Bác Hồ về thăm Ninh Bình.

Trên cơ sở kế hoạch, Huyện ủy Yên Khánh đề nghị các đảng bộ, chi bộ trực thuộc căn cứ vào nội dung Chủ đề, để Huyện ủy, xây dựng kế hoạch cụ thể, lựa chọn những nội dung và hình thức phù hợp triển khai thực hiện Chủ đề công tác năm 2019; tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) và 60 năm Bác Hồ về thăm Ninh Bình (1959 - 2019) đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Khải Hoàn- Trường Giang

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  • Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  • Đẹp nhưng chưa thân thiện
  • Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  • Xấu và không thân thiện