Rà soát, sàng lọc đảng viên ở Đảng bộ thành phố Tam Điệp: Dân chủ, công tâm để chấn chỉnh, giữ nghiêm kỷ luật Đảng

Chỉ thị số 28 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng được ban hành từ đầu năm 2019. Việc triển khai Chỉ thị này có thể coi là đợt sàng lọc, chấn chỉnh kỷ luật Đảng được làm đồng bộ, bài bản và nghiêm túc, góp phần chấn chỉnh, giữ nghiêm kỷ luật Đảng. Tại Đảng bộ thành phố Tam Điệp, Thành ủy đã chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ trực thuộc trong quá trình rà soát, bên cạnh tuân thủ tất cả các bước theo quy định, cấp ủy phải thực sự dân chủ, công tâm.

Để nêu gương, cán bộ, đảng viên phải làm những điều tốt đẹp

Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ năm 2017 đến nay, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã lựa chọn chủ đề công tác hàng năm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Phát huy tinh thần nêu gương, tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, dù ở hoàn cảnh khó khăn nào, Đảng ta luôn quan tâm giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần tiên phong gương mẫu phấn đấu cho mục đích, lý tưởng của Đảng, đặt lợi ích của Tổ quốc và nhân dân lên trên lợi ích của cá nhân và đã có nhiều chủ trương, quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Quần chúng nhân dân luôn luôn chú ý đến lời nói và việc làm của cán bộ, đảng viên, hiện nay trước những yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ mới, nhất là xây dựng và củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng thì vấn đề nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Đảng bộ xã Quang Sơn: Gắn việc học và làm theo Bác với phong trào xây dựng nông thôn mới

Những năm gần đây, diện mạo nông thôn mới xã Quang Sơn (thành phố Tam Điệp) ngày càng khởi sắc, đời sống nhân dân không ngừng được nâng lên. Đây là kết quả từ cách làm sáng tạo của Đảng ủy xã khi gắn thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với phong trào xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu.

Đảng bộ Sở Giao thông - Vận tải: Thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm kỳ 2015-2020

Ngày 13/5, Đại hội Đảng bộ Sở Giao thông - Vận tải lần thứ IX (nhiệm kỳ 2020 -2025) sẽ diễn ra. Đây là dịp để Đảng bộ Sở Giao thông - Vận tải nhìn lại kết quả chặng đường 5 năm nhiệm kỳ 2015 - 2020, xác định những mục tiêu, giải pháp trong nhiệm kỳ tiếp theo.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của thực tiễn

Thời điểm này đang diễn ra đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại các tổ chức cơ sở đảng, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII và Đại hội lần thứ XIII của Đảng, đây là dịp để các cấp ủy, tổ chức đảng đánh giá kết quả đổi mới phương thức lãnh đạo, xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cho 5 năm tới.

Hiệu quả của việc thành lập chi bộ Công an xã

Đến nay, Công an tỉnh Ninh Bình đã hoàn thành việc bố trí công an chính quy tại 100% xã, thị trấn. Trên cơ sở nhiệm vụ chính trị tại địa phương, các xã đã thành lập chi bộ Công an để tổ chức thực hiện, tham mưu cho Đảng ủy xã về công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đem lại những chuyển biến tích cực.

Đảng bộ Sở Nông nghiệp & PTNT: Đổi mới, sáng tạo, phát triển nông nghiệp bền vững và hiệu quả

5 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, sâu sát của Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, sự phối hợp có hiệu quả của các cấp, các ngành, đoàn thể trong tỉnh, Đảng bộ Sở Nông nghiệp & PTNT và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động toàn ngành đã đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu đạt được những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực.

Cán bộ, đảng viên, nhất là người lãnh đạo các cấp phải gương mẫu đọc, nghiên cứu báo, tạp chí của Đảng

"Phải khẳng định báo, tạp chí của Đảng là tài liệu cung cấp những thông tin thời sự chính thống, quan trọng, tiếng nói nói của Đảng, Nhà nước, cầu nối quan trọng giữa Đảng với Nhân dân, góp phần nâng cao trình độ lý luận chính trị, nhận thức của cán bộ, đảng viên; đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, âm mưu "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa…".- Đó là những điều mà đồng chí Đào Thị ánh Tuyết, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Ninh Bình chia sẻ với chúng tôi.

Nghiên cứu sách chính trị là nhiệm vụ thường xuyên của đảng viên

Ban Bí thư khuyến khích phát triển phong trào đọc, nghiên cứu, học tập sách, trong đó có sách lý luận, chính trị cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ

Trong những năm qua, công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội quan tâm. Thông qua các hoạt động giáo dục góp phần nâng cao nhận thức, bồi đắp lý tưởng cách mạng, tạo môi trường lành mạnh để thế hệ trẻ rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

Nông dân thành phố Ninh Bình làm theo lời Bác

Thời gian qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cấp Hội Nông dân thành phố Ninh Bình triển khai sâu rộng, góp phần chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong cán bộ, hội viên nông dân.

Thành ủy Tam Điệp: Chú trọng đảm bảo tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy khóa mới

Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng xác định: "Phấn đấu đạt tỷ lệ cấp ủy viên nữ từ 15% trở lên và có cán bộ nữ trong ban thường vụ". Để đạt được mục tiêu trên, Thành ủy Tam Điệp đã và đang quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện rà soát, bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng cán bộ nữ trong quá trình chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ mới. Đồng thời có giải pháp hiệu quả chuẩn bị nguồn cán bộ nữ cả trước mắt và lâu dài.

Huyện ủy Nho Quan: Lãnh đạo, chỉ đạo đại hội đảng các cấp

Theo đúng kế hoạch của Huyện ủy Nho Quan về đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nho Quan lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025, đại hội các chi bộ trực thuộc đảng ủy xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị đã được tổ chức từ tháng 1/2020 và hoàn thành trong tháng 3/2020. Những ngày cuối tháng 3 vừa qua, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Xích Thổ- đơn vị được BTV Huyện ủy Nho Quan chọn tổ chức đại hội điểm, thí điểm bầu bí thư cấp ủy tại đại hội đã diễn ra đúng dự kiến, đạt kết quả tốt đẹp, đánh dấu thành công của chủ trương chỉ đạo đại hội điểm, thí điểm bầu bí thư cấp ủy tại đại hội đảng bộ cơ sở của huyện.

Đảng ủy xã Kim Trung: Khẳng định vai trò hạt nhân lãnh đạo

Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; lãnh đạo, chỉ đạo để kinh tế có bước phát triển khá; đẩy mạnh huy động các nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng có hiệu quả; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội..., trong những năm qua, Đảng ủy xã Kim Trung (Kim Sơn) đã thể hiện rõ vai trò hạt nhân lãnh đạo ở địa phương.

Tam Điệp: Bước đầu hình thành cơ chế kiểm tra, giám sát cán bộ

Thời gian qua, các cấp ủy trong Đảng bộ thành phố Tam Điệp luôn chú trọng đổi mới phương pháp lãnh đạo, điều hành, phân công trách nhiệm, phân cấp quản lý để đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng và sự vận hành đồng bộ, thống nhất, có hiệu quả của hệ thống chính trị. Coi trọng việc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc; đề cao trách nhiệm của tập thể và cá nhân, đặc biệt là sự quyết đoán, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu, đi đôi với phát huy dân chủ và trách nhiệm của tập thể. Có thể thấy rất rõ việc này khi thành ủy Tam Điệp triển khai thực hiện cơ chế kiểm tra, giám sát cán bộ theo tình thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Làm tốt công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp

Trước những diễn biến hết sức phức tạp của dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, Tỉnh ủy Ninh Bình đã có những chỉ đạo, định hướng kịp thời, trong đó ưu tiên số một vẫn là bảo vệ sức khỏe cho người dân và cộng đồng.

Đảng bộ thành phố Ninh Bình: Hướng đến một kỳ đại hội thành công

Theo Kế hoạch số 154 ngày 19/11/2019 của Thành ủy Ninh Bình về đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025, đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ thành phố Ninh Bình bắt đầu từ cuối tháng 3/2020 và hoàn thành trong tháng 4/2020. Là đơn vị được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn tổ chức đại hội điểm cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 của tỉnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố dự kiến tổ chức vào trung tuần tháng 6/2020. Những ngày này, công tác chuẩn bị Đại hội đang được tiến hành khẩn trương.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kịp thời ban hành đồng bộ hệ thống văn bản chỉ đạo đại hội như: Kế hoạch số 182-KH/TU, Hướng dẫn số 06-HD/TU ngày 06/11/2019, Hướng dẫn số 08-HD/TU ngày 24/02/2020 và nhiều văn bản khác để lãnh đạo, chỉ đạo hướng dẫn công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Thành phố Tam Điệp: Phát huy vai trò hạt nhân chính trị của chi bộ cơ sở

Chi bộ luôn được coi là hạt nhân chính trị ở cơ sở, lãnh đạo Nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hoàn thành mọi nhiệm vụ chính trị ở địa phương. do vậy, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các chi bộ là nhiệm vụ quan trọng mà Thành ủy Tam Điệp quan tâm triển khai.