Vận hành 80 trạm bơm tiêu, 20 cống dưới đê chống úng cho vụ mùa

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trên địa bàn tỉnh nhà trong nhiều ngày qua đã có mưa vừa đến to không chỉ gây khó khăn cho sinh hoạt của nhân dân và còn ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ sản xuất vụ mùa 2018, vốn đang trong thời kỳ gieo cấy lúa mùa.

Vận hành 80 trạm bơm tiêu, 20 cống dưới đê chống úng cho vụ mùa

Trạm bơm Chùa Tháp (Yên Mô) vận hành hết công suất để tiêu úng cho lúa. Ảnh: HG

Tổng hợp của Chi cục Thủy lợi tỉnh cho biết đến 8h ngày 17/7, toàn tỉnh có 2.246 ha lúa mùa bị ngập trắng, 60 ha ngập phất phơ, 256 ha ngập 2/3 cây. Diện tích lúa ngập trắng nằm chủ yếu ở huyện: Yên Khánh 1.492 ha, Yên Mô 595 ha, Hoa Lư 95 ha, Gia Viễn 20 ha, Nho Quan 19 ha... Những diện tích lúa bị ngập trắng đều mới được gieo cấy xong và phần lớn được thực hiện bằng biện pháp gieo sạ.

Để tiêu úng cứu lúa ngành Thủy lợi Ninh Bình đã chỉ đạo Công ty KTCTTL tỉnh vận hành các trạm bơm tiêu và cống dưới đê ngày sau khi trời đổ mưa to.

Đến nay đã có 268 máy bơm của 80 trạm bơm tiêu được vận hành tiêu nước cứu lúa, trong đó: Nho Quan 16 máy, Gia Viễn 50 máy, Hoa Lư 60 máy, Yên mô 83 máy, Yên Khánh 63 máy, TP Ninh Bình 16 máy...Ở vùng có thể lợi dụng thủy triều tiêu thoát nước đã mở 25 cống tiêu thoát nước ra sông.

Đinh Chúc