UBND tỉnh họp phiên thường kỳ đánh giá tình hình kinh tế - xã hội năm 2019

Ngày 19/11, UBND tỉnh tổ chức họp phiên thường kỳ đánh giá tình hình kinh tế - xã hội năm 2019, phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, cho ý kiến vào các nội dung trình tại kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XIV. Đồng chí Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ đánh giá tình hình kinh tế - xã hội năm 2019

Đồng chí Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Cùng dự có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành; Văn phòng Tỉnh ủy, các Ban của HĐND tỉnh và các huyện, thành phố.

Hội nghị đã nghe dự thảo báo cáo tình hình hình kinh kế - xã hội năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2020. Theo đó, tình hình phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh trong năm 2019 tiếp tục tăng trưởng và phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Tốc độ tăng trưởng đạt cao nhất từ đầu nhiệm kỳ và vượt kịch bản tăng trưởng, đạt 10,02%; thu ngân sách Nhà nước đạt 15.280 tỷ đồng, vượt 50,8% so với dự toán HĐND tỉnh giao; sản xuất công nghiệp tăng mạnh, tổng giá trị sản xuất đạt gần71,83 nghìn tỷ, tăng 24,46%; nông nghiệp tăng 2,35% so với năm trước; phong trào xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh và đi vào chiều sâu. Đến nay, toàn tỉnh có 2 huyện đạt chuẩn nông thôn mới, 1 thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và 101/118 xã đạt chuẩn nông thôn mới, vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Dịch vụ, du lịch tiếp tục phát triển; tổng lượng khách đến tham quan trên địa bàn tỉnh đạt 7,65 triệu lượt khách, doanh thu du lịch đạt 3,6 nghìn tỷ đồng; văn hóa - xã hội có tiến bộ, an sinh, xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện và nâng cao.

Công tác xúc tiến đầu tư được tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác cải cách hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo được tập trung chỉ đạo và có chuyển biến tích cực; hoạt động của chính quyền các cấp có nhiều đổi mới, hiệu quả quản lý Nhà nước được nâng lên rõ rệt.

Toàn tỉnh đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 16/16 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế- xã hội năm 2019, trong đó có 9/16 chỉ tiêu hoàn thành vượt mục tiêu kế hoạch đề ra.

Các đại biểu dự hội nghị đã thảo luận về các chỉ tiêu kinh tế- xã hội đã đạt được trong năm 2019, trong đó tập trung vào các nội dung chính như: biện pháp tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án; việc triển khai đưa công an chính quy về làm trưởng công an xã; công tác phối hợp đảm bảo an toàn giao thông tại các địa phương; phương án hỗ trợ để phát triển sản xuất nông nghiệp, tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; công tác quản lý đất đai ở các địa phương đảm bảo quy hoạch chung và quy hoạch các ngành; công tác cải cách hành chính của các cấp, các ngành trong tỉnh...

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, thông qua phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế- xã hội năm 2020, đây là năm cuối thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2016-2020.

Kết luận hội nghị, đồng chí Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực của các ngành, các cấp, cộng đồng doanh nghiệp, quân và dân trong tỉnh để thực hiện tốt mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Điến phát biểu kết luận hội nghị.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Điến phát biểu kết luận hội nghị.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành cần tập trung hoàn tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 ngay từ những tháng đầu năm. Trong đó, tập trung thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể như: tiếp tục thực hiện chương trình phát triển công nghiệp, tập trung vào các ngành công nghiệp trọng điểm để thu hút đầu tư; thực hiện hiệu quả chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; tiếp tục triển khai đồng bộ các chương trình mục tiêu quốc gia; tổ chức thành công Năm du lịch quốc gia Ninh Bình 2020.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công, giảm nghèo và an ninh xã hội; Tăng cường công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe của nhân dân, không để dịch bệnh xảy ra; Tăng cường công tác vệ sinh an toàn thực phẩm; Thực hiện tốt chính sách BHYT; Đổi mới căn bản về giáo dục và đào tạo.

Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao phục vụ các nhiệm vụ chính trị, ngày lễ của đất nước và địa phương; Đổi mới công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, thực hiện nếp sống văn hóa công sở. Chú trọng bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, củng cố quốc phòng, an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

* Tiếp đó, đồng chí Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì thảo luận các nội dung tờ trình tại kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XIV.

Các đại biểu đã cho ý kiến vào các dự thảo, tờ trình: dự thảo Đề án về việc hỗ trợ kinh phí đối với các trường học được công nhận đạt chuẩn Quốc gia trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2019-2025; Nghị quyết về việc hỗ trợ kinh phí đối với các trường học được công nhận đạt chuẩn Quốc gia trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2019-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Báo cáo kết quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020; Báo cáo về việc thực hiện Đề án quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2013-2020; Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết về việc quy định một số chính sách đặc thù áp dụng cho huyện Yên Mô năm 2019, năm 2020.

Báo cáo tình hình sử dụng Dự phòng ngân sách cấp tỉnh và Quỹ dự trữ tài chính năm 2019; Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết phân cấp thẩm quyền phê duyệt Đề án cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi và phân cấp thẩm quyền quyết định thu hồi, điều chuyển, bán, thanh lý, xử lý trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi do Nhà nước đầu tư thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận ý kiến góp ý của các đại biểu, UBND tỉnh sẽ tiếp thu, tiếp tục hoàn chỉnh, xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy, các Ban của HĐND tỉnh thẩm định để chuẩn bị cho kỳ họp HĐND tỉnh thứ 15, HĐND tỉnh khóa XIV.

Nguyễn Thơm - Anh Tuấn

Giá cả thị trường
Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  • Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  • Đẹp nhưng chưa thân thiện
  • Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  • Xấu và không thân thiện