Tuyên truyền, tư vấn về Dân số/SKSS/KHHGĐ tại Gia Viễn

Ngày 22/6, Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Gia Viễn và Ban Dân số-KHHGĐ xã Gia Sinh, Ban Dân số-KHHGĐ thị trấn Me tổ chức hội nghị về giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh và hội nghị tuyên truyền, tư vấn về Dân số/SKSS/KHHGĐ; tầm soát các dị tật, bệnh bẩm sinh và chương trình nâng cao chất lượng dân số cho khoảng 100 người dân trên địa bàn xã Gia Sinh và thị trấn Me.

Tuyên truyền, tư vấn về Dân số/SKSS/KHHGĐ tại Gia Viễn

Hội nghị tuyên truyền dân số tại xã Gia Sinh

Tại hội nghị, người dân đã được tuyên truyền viên dân số của Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh cung cấp những nội dung, kiến thức quan trọng và cần thiết trong việc chăm sóc SKSS/KHHGĐ; tầm soát các dị tật, bệnh bẩm sinh; giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh; các chương trình nâng cao chất lượng dân số, đặc biệt là nâng cao chất lượng dân số trong tình hình mới. 

Bằng những kiến thức, kinh nghiệm, các tuyên truyền viên dân số tỉnh đã giúp người dân tiếp cận kiến thức trong chăm sóc sức khỏe sinh sản bản thân, con cái; yếu tố cơ bản để nâng cao chất lượng cuộc sống của con người; vai trò của công tác dân số vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển; vấn đề dân số đang đứng trước nhiều thách thức, mức sinh giữa các vùng còn chênh lệch đáng kể, mất cân bằng giới tính khi sinh tăng nhanh và đã ở mức nghiêm trọng, tầm vóc của thể lực người Việt Nam chậm được cải thiện… Do đó, công tác dân số phải được chú trọng toàn diện, đặc biệt là chất lượng dân số.

Thông qua công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong việc chủ động, có trách nhiệm thực hiện tốt các mục tiêu dân số, đồng thời là những tuyên truyền việc tích cực để người thân, gia đình và mọi người dân cùng thực hiện tốt các mục tiêu dân số đề ra.

Tin, ảnh: Tiến Minh