Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hóa chất trong ngành công nghiệp

Sáng 11/11, Sở Công Thương phối hợp với Cục Hóa chất, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về hóa chất trong ngành công nghiệp cho các đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hóa chất trong ngành công nghiệp

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, cán bộ Cục Hóa chất đã tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về hoạt động hóa chất cho các tổ chức, cá nhân trực tiếp tham gia sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng hóa chất và cán bộ quản lý nhà nước về lĩnh vực này. Trong đó tập trung vào các nghị định, thông tư mới được ban hành. 

Trên địa bàn tỉnh hiện có trên 50 đơn vị hoạt động hóa chất trong ngành công nghiệp. Ngành nông nghiệp có 516 cửa hàng kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. 

Ngành y tế có 1 đơn vị sản xuất, kinh doanh và 3 đơn vị sử dụng hóa chất. Nhìn chung hoạt động sản xuất, kinh doanh, bảo quản và sử dụng hóa chất trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua tương đối ổn định, không xảy ra các vụ mất an toàn hóa chất gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe, môi trường và trật tự xã hội. 

Những nội dung của lớp tập huấn sẽ giúp các đơn vị trên địa bàn tỉnh nâng cao kiến thức, trách nhiệm trong quá trình sản xuất, kinh doanh, sử dụng và bảo quản hóa chất, đảm bảo an toàn, hiệu quả theo đúng quy định của pháp luật.

Nguyễn Thơm-Anh Tuấn