Tư vấn hướng nghiệp dạy nghề và giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên

Thành đoàn Ninh Bình vừa phối hợp với UBND xã Ninh Nhất tổ chức hội nghị tư vấn, hướng nghiệp dạy nghề và giới thiệu việc làm cho gần 130 đoàn viên, thanh niên, các bậc phụ huynh trên địa bàn xã.

Tư vấn hướng nghiệp dạy nghề và giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên

Trong thời gian 1 ngày, các đoàn viên, thanh niên đã được cán bộ Trung tâm dạy nghề và giới thiệu việc làm thành phố Ninh Bình cùng Giám đốc các doanh nghiệp Minh Trang, Đức Huân, Quỳnh Giang tư vấn học nghề và giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên và nhân dân trong xã nhằm phát triển kinh tế, góp phần tích cực vào công tác giảm nghèo của xã giai đoạn 2008-2010.

Hà Mi