Triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác Tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng cuối năm 2020

Chiều 2/7, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết công tác Tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020. Đồng chí Mai Văn Tuất, TVTU, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Cùng dự có lãnh đạo Sở Nội vụ, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban tổ chức các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc.

Triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác Tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng cuối năm 2020

Các đại biểu dự hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm, bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Ban Tổ chức các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc đã khắc phục khó khăn, đoàn kết, trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo, triển khai kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ, giải pháp của ngành bảo đảm tiến độ, chất lượng.  

Nổi bật là: Tích cực tham mưu chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025. Do vậy, đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở đã hoàn thành trước 10 ngày so với kế hoạch đề ra và đại hội cấp cơ sở đã hoàn thành trước 8 ngày so với kế hoạch.  

Bên cạnh đó, ngành đã tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Ninh Bình -Đơn vị được Ban Thường vụ Tỉnh ủy lựa chọn đại hội điểm cấp trên cơ sở. Công tác tham mưu chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã và đang được triển khai thực hiện đúng tiến độ.

Cũng trong 6 tháng đầu năm, ngành tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương 4,6,7,8 khóa XII về xây dựng Đảng. Triển khai thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch và thực hiện tốt các chính sách cán bộ theo quy định. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được chú trọng, công tác thông tin, tổng hợp được thực hiện nghiêm túc. Kết quả công tác của ngành Tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh đã góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2020.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận, làm rõ hơn những kết quả đã đạt được trong công tác Tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, đề xuất những giải pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Mai Văn Tuất ghi nhận, đánh giá cao những kết quả của ngành đã đạt được trong 6 tháng đầu năm.  

Chỉ ra những hạn chế và nguyên nhân, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy nhấn mạnh: 6 tháng cuối năm 2020, khối lượng công việc của ngành còn rất lớn, nhiều việc khó, nhạy cảm. Đây cũng là thời điểm toàn ngành tập trung cao cho công tác tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức đại hội đảng bộ cấp huyện và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025, đồng thời cũng là thời điểm tập trung cho việc đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên và cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2020.  

Do vậy, bên cạnh việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Ban Tổ chức các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc cần tích cực, chủ động tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Tham mưu chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đại biểu đảng bộ cấp huyện, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025. Tham mưu thực hiện tốt công tác bố trí, điều động, sắp xếp cán bộ gắn với việc bố trí Bí thư, Chủ tịch UBND cấp xã không là người địa phương.

Tập trung các giải pháp quyết liệt và đồng bộ trong công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên, bảo đảm tiến độ theo kế hoạch và chỉ tiêu được giao trong năm 2020 và cho cả nhiệm kỳ 2015-2020.

Tổ chức các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ theo quy định. Triển khai thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với cán bộ, nhất là cán bộ thôi tái cử cấp ủy, chính quyền nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 theo Nghị định của Chính phủ và Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương. Tham mưu tổ chức thi nâng ngạch công chức từ chuyên viên lên chuyên viên chính trong các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh năm 2020.

Tiếp tục làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Tổ chức tổng kết phong trào thi đua chào mừng đại hội đảng các cấp gắn với các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống của ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930-14/10/2020).  

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cũng đã trao đổi làm rõ một số kiến nghị, đề xuất của các đại biểu phát biểu tại hội nghị. 

 Nhân dịp này, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã gặp mặt, chia tay một số đồng chí thôi không tham gia giữ chức Trưởng Ban Tổ chức cấp huyện do được nghỉ hưu hoặc được chuyển công tác; gặp mặt ,chúc mừng một số đồng chí mới được bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Tổ chức cấp huyện, Đảng ủy trực thuộc.

Mai Lan - Đức Lam