Triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông xuân 2018-2019

Ngày 19/11, Sở NN&PTNT tổ chức hội nghị tổng kết sản xuất vụ đông xuân 2017-2018, triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông xuân 2018-2019.

Triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông xuân 2018-2019

Các đại biểu dự hội nghị.

Vụ đông xuân 2017-2018, các huyện, thành phố đã bố trí cơ cấu giống, cơ cấu mùa vụ hợp lý; làm tốt các khâu: quản lý giống, điều tiết nước, làm đất, gieo cấy, phát hiện phòng trừ dịch hại kịp thời, hiệu quả. Thêm vào đó, do diễn biến thời tiết thuận lợi, sâu bệnh ít nên chi phí sản xuất giảm, năng suất các loại cây trồng đều cao hơn so với các vụ trước.

Toàn tỉnh gieo trồng được 50.564 ha cây trồng hàng năm (đạt 102,4% so với kế hoạch). Trong đó, diện tích lúa gần 40.650 ha, năng suất đạt 66,57 tạ/ha (tăng 0,47 tạ/ha so với vụ đông xuân 2017-2018), sản lượng 270.595 tấn. Cây ngô diện tích 1.830 ha, năng suất 35,5 tạ/ha (tăng 2,0 tạ/ha), sản lượng 6.496 tấn; cây lạc diện tích 2.777 ha, năng suất 27,1 tạ/ha (tăng 1,7 tạ/ha, sản lượng 7.513 tấn; rau các loại gần 2.317 ha, năng suất 163 tạ/ha (tăng 2,1 tạ/ha), sản lượng 37.763 tấn...

Về sản xuất vụ đông xuân 2018 - 2019, Sở NN&PTNT đề nghị các địa phương tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu ngành trồng trọt theo hướng tăng chất lượng, giá trị và bền vững. Theo đó, chú trọng mở rộng diện tích lúa chất lượng cao, lúa nếp và nâng cao tỷ lệ nông sản hàng hóa có chất lượng tốt, đáp ứng nhu cầu thị trường. Tiếp thu và ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật, nhất là tiến bộ về giống cây trồng, phân bón, kỹ thuật thâm canh và phòng trừ dịch hại để sản xuất nông sản an toàn, chất lượng, bảo vệ môi trường sinh thái. Toàn tỉnh phấn đấu gieo trồng 48.709 ha cây trồng các loại.

Trong đó chủ lực là: lúa là 40.363 ha, lạc 2.684 ha, ngô 1.612 ha, rau đậu các loại 2.310 ha. Với cây lúa, bố trí 5% là trà xuân sớm, cấy tập trung từ 05-10/01/2019; 95% là trà xuân muộn, gieo mạ từ 20-30/01/2019, cấy đúng tuổi mạ, với những chân ruộng chủ động nước thì gieo thẳng, thời gian từ 08-15/2/2019.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã đưa ra các ý kiến, giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế của vụ đông xuân trước như: việc làm đất, vệ sinh đồng ruộng ở một số địa phương còn chậm, tỷ lệ làm đất ải không cao, còn có diện tích gieo thẳng tự phát của các hộ nông dân xen lẫn với diện tích lúa cấy hay nông dân sử dụng thuốc BVTV chưa đúng kỹ thuật; gieo cấy lúa trong điều kiện thời tiết rét đạm, rét hại nên bị ảnh hưởng phải gieo lại...

Hội nghị đã thống nhất về thời vụ gieo cấy, công tác BVTV, việc điều tiết nước, chuyển đổi cơ cấu cây trồng... phấn đấu giành thắng lợi vụ sản xuất đông xuân 2018-2019.

Hà Phương - Đức Lam