Trao đổi kinh nghiệm về công tác dân vận trong xây dựng nông thôn mới

Chiều 26/6, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm công tác dân vận trong xây dựng nông thôn mới năm 2019. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hạnh, TUV, Phó trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Trao đổi kinh nghiệm về công tác dân vận trong xây dựng nông thôn mới

Các đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy và một số sở, ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể cấp tỉnh; lãnh đạo Ban Dân vận các huyện, thành ủy.

Theo báo cáo của Ban Dân vận Tỉnh ủy: Trong những năm qua, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã phối hợp với MTTQ, các đoàn thể ở tỉnh, các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố tích cực tham mưu cho cấp ủy tăng cường chỉ đạo các nhiệm vụ công tác dân vận; tuyên truyền, vận động nhân dân nắm vững và hiểu đầy đủ nội dung, mục đích, ý nghĩa chương trình xây dựng nông thôn mới và các chủ trương của Đảng, nhà nước về xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó là tham mưu giúp cấp ủy xây dựng các mô hình "Dân vận khéo" trong xây dựng nông thôn mới trên các lĩnh vực; huy động đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới.

Hệ thống dân vận của tỉnh đã tổ chức nhiều chương trình, dự án, mô hình vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, mang lại hiệu quả thiết thực như: Dạy nghề, xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng hệ thống chính trị, bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh trật tự. Năm 2018 hệ thống dân vận trong tỉnh đã giúp đỡ được 344 hộ thoát nghèo; 6 tháng đầu năm 2019 hệ thống dân vận các cấp phối hợp hỗ trợ xây mới 18 nhà cho các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở ở các xã đăng ký về đích nông thôn mới năm 2019, các xã đặc thù theo Quyết định 140 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy...

Với những việc làm cụ thể, thiết thực của hệ thống dân vận trong tỉnh đã góp phần quan trọng vào kết quả xây dựng nông thôn mới của tỉnh. Đến nay toàn tỉnh có 90 xã và 2 huyện là Hoa Lư, Yên Khánh đạt chuẩn nông thôn mới; thành phố Tam Điệp hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe lãnh đạo 5 xã trao đổi kinh nghiệm công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác dân vận trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 20011-2019.

Trong đó xã Khánh Thiện (Yên Khánh) trao đổi kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững, thực hiện chính sách an sinh xã hội, công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân; xã Yên Hòa (Yên Mô) chia sẻ kinh nghiệm về phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể, công tác cải cách hành chính; xã Quang Sơn (Thành phố Tam Điệp) trao đổi kinh nghiệm xây dựng, nhân rộng các mô hình dân vận khéo, tự quản về an ninh trật tự;

Xã Gia Vân (Gia Viễn) trao đổi kinh nghiệm xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, quy ước, hương ước và thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; xã Ninh Giang (Hoa Lư) trao đổi kinh nghiệm trong việc huy động các nguồn lực, vận động nhân dân tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng, thiết chế văn hóa trong xây dựng nông thôn mới.

Bên cạnh đó, lãnh đạo 12 xã đăng ký về đích nông thôn mới năm 2019 đã nêu những khó khăn vướng mắc và đề xuất, kiến nghị trong chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ công tác dân vận, xây dựng nông thôn mới.

Trên cơ sở ý kiến đại diện các xã nêu tại hội nghị, lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh và Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh đã trao đổi làm rõ một số vấn đề. Trong đó tập trung vào các nhóm vấn đề: Giải quyết những tồn tại về đất đai, đấu giá quyền sử dụng đất; hỗ trợ nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng, vốn sản xuất, kinh doanh, chuyển giao KHKT, giải quyết việc làm; thực hiện tiêu chí vệ sinh môi trường... để hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Xuân Trường- Đức Lam