Tổng kết việc thực hiện Quyết định số 49 của Thủ tướng Chính phủ

Chiều 12/8, Ban chỉ đạo thực hiện Quyết định 49 tỉnh Ninh Bình tổ chức hội nghị tổng kết việc thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Đồng chí Tống Quang Thìn, TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện Quyết định 49 tỉnh chủ trì hội nghị.

Tổng kết việc thực hiện Quyết định số 49 của Thủ tướng Chính phủ

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích.

Dự hội nghị có đại biểu Quân khu III; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định 49 tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, đoàn thể của tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố trên địa bàn...

Ngay sau khi Quyết định 49 được ban hành, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Ninh Bình đã chủ động ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo ở các cấp làm cơ sở trong triển khai thực hiện thống nhất, có hiệu quả; cụ thể: Tỉnh ủy đã ban hành Thông tri để chỉ đạo triển khai thực hiện; UBND tỉnh ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo;

Ban chỉ đạo tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện; UBND các huyện, thành phố thành lập đều Ban Chỉ đạo, Tổ tư vấn; UBND cấp xã kiện toàn Hội đồng chính sách. Các Ban Chỉ đạo đều ban hành quy chế hoạt động và duy trì hoạt động có nề nếp, hiệu quả; đồng thời, vận dụng linh hoạt trong quá trình triển khai thực

Kết quả sau 5 năm thực hiện, toàn tỉnh có số lượng hồ sơ đăng ký kê khai đề nghị hưởng chế độ, chính sách theo quy định của Quyết định 49 là 24.535 hồ sơ; 17.356 hồ sơ đã xét duyện và có quyết định được hưởng chế độ, chính sách. Qua 6 đợt đã chi trả trợ cấp cho 17.356 đối tượng với tổng số tiền là 36.784.500.000 đồng.

Trong đó tham gia kháng chiến chống Pháp 14.200 đối tượng; chống Mỹ 3.070 đối tượng; tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc 86 đối tượng; cấp thẻ bảo hiểm y tế cho 1.515 người, với số tiền trên 1,2 tỷ đồng; giải quyết chế độ mai táng phí cho 237 đối tượng, với số tiền trên 3,1 tỷ đồng.

Số lượng hồ sơ đã xét duyệt chuyển Ban Chỉ đạo 24 Quân khu 3 là 5.124 hồ sơ; số lượng hồ sơ hiện còn tồn ở cấp xã, cấp huyện là 2.055 hồ sơ.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận làm rõ kết quả đạt được, tồn tại hạn chế, nguyên nhân và đề xuất giải pháp thực hiện Quyết định 49 thời gian tiếp theo.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Tống Quang Thìn giao nhiệm vụ cho Bộ CHQS tỉnh; Sở Lao động, Thương binh &Xã hội; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo 49 tỉnh; các địa phương trong thời gian tới tiếp tục rà soát, xét duyệt đối với số hồ sơ còn tồn đọng và gửi về Ban Chỉ đạo của tỉnh để xét duyệt, trình cấp có thẩm quyền xem xét.

Khi có quyết định hưởng chế độ chính sách của cấp có thẩm quyền, chỉ đạo, tổ chức chi trả trợ cấp và trao giấy chứng nhận cho các đối tượng trang trọng, tận tình, chu đáo. Đồng thời kịp thời chuyển giao danh sách đối tượng được hưởng chế độ trợ cấp cho Sở Lao động Thương binh và Xã hội để quản lý và thực hiện chế độ bảo hiểm y tế, chế độ mai táng phí cho đối tượng theo quy định.

Đồng chí Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh lưu ý cần chỉ đạo làm tốt công tác kiểm tra, giám sát; thực hiện đầy đủ quyền kiểm tra, giám sát của nhân dân trong thực hiện chế độ chính sách ở địa phương; tổ chức thông báo, niêm yết công khai danh sách đối tượng được hưởng chế độ theo quy định.

Tại hội nghị có 10 tập thể, 10 cá nhân được tặng bằng khen của UBND tỉnh do đã có thành tích xuất sắc trong việc triển khai thực hiện Quyết định số 49 của Thủ tướng Chính phủ.

Xuân Trường- Đức Lam