Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết về đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

Chiều 12/9, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13 năm 2002 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về "Tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể".

Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết về đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

Khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Thạch, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị; cùng dự có đồng chí Đinh Ngọc Hà, TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo Cục phát triển HTX (Bộ Kế hoạch và đầu tư) và đại điện một số sở, ban, ngành, các đơn vị có liên quan.

Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX, khu vực kinh tế tập thể của tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, phát triển cả về số lượng và chất lượng hoạt động, từng bước làm tốt hơn vai trò phục vụ thành viên, dần khẳng định được vị thế, vai trò trong xã hội.

Tính đến hết năm 2018, toàn tỉnh có 1 Liên hiệp HTX, 369 tổ hợp tác và 370 HTX, thu hút hơn 260.000 thành viên và hộ thành viên tham gia, tăng 47 HTX và hơn 7.000 thành viên so với năm 2003; số vốn điều lệ tăng 2,6 lần; thu nhập bình quân tăng 3 lần so với năm 2003. Khu vực kinh tế tập thể đã góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhất là trong xây dựng nông thôn mới.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận về những kết quả đạt được trong 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13, nêu rõ thực trạng phát triển kinh tế tập thể tại các địa phương và đề xuất các giải pháp, chính sách hỗ trợ như: đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực; xúc tiến thương mại; ứng dụng khoa học, kỹ thuật và công nghệ mới; hỗ trợ phát triển sản phẩm; đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng...để nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ hợp tác và HTX trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Thạch, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương, ghi nhận các kết quả nổi bật sau 15 năm thực hiện đổi mới, phát triển nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị các ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh về phát triển kinh tế tập thể; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quy định trong việc thực hiện Luật HTX năm 2012; chính quyền các cấp cần quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện để các HTX, tổ hợp tác phát triển;

Các sở, ngành liên quan tham mưu, bổ sung, hoàn thiện hệ thống chính sách phù hợp để thúc đẩy kinh tế tập thể phát triển; đối với các HTX xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, xác định rõ vai trò, sứ mệnh trong việc xây dựng, phát triển kinh tế tập thể, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, tạo ra lợi ích, nâng cao lợi nhuận cho các hộ thành viên; qua đó góp phần khắc phục những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện Nghị quyết số 13; tạo điều kiện tốt nhất để các HTX, tổ hợp tác phát triển hiệu quả.

Tại hội nghị, 10 tập thể và 10 cá nhân đã được nhận bằng khen của UBND tỉnh vì có nhiều thành tích xuất sắc trong 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13 năm 2002 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về "Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể".

Thái Học - Anh Tuấn