Thường trực HĐND tỉnh giám sát hoạt động của HĐND cấp xã

Chiều 19/4, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh đã có buổi giám sát tại xã Yên Từ và xã Yên Mạc (huyện Yên Mô) về hoạt động của HĐND cấp xã từ đầu nhiệm kỳ 2016 - 2021 đến hết năm 2017.

Thường trực HĐND tỉnh giám sát hoạt động của HĐND cấp xã

Đoàn giám sát tại xã Yên Mạc.

Theo báo cáo của HĐND xã Yên Từ: HĐND xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đư­ợc cử tri trong xã bầu 26 đại biểu, đảm bảo đủ số lượng so với quy định. Từ đầu nhiệm kỳ 2016 - 2021 đến hết năm 2017, HĐND xã đã tổ chức thành công 4 kỳ họp thường lệ theo quy định và đã thông qua 24 Nghị quyết.

Các vấn đề quan trọng của địa phương về kinh tế - xã hội, an ninh trật tự, quân sự quốc phòng, xây dựng chính quyền được HĐND xã xem xét quyết định tại kỳ họp, đảm bảo đáp ứng với chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phù hợp với thực tiễn địa phương. Cùng với đó, HĐND xã quan tâm giải quyết những vấn đề mà cử tri và nhân dân kiến nghị, phản ánh.

Hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các ban của HĐND; hoạt động tiếp xúc cử tri; hoạt động tiếp dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND; xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân... được thực hiện nghiêm túc theo luật định. Mối quan hệ của HĐND xã với các cơ quan, ban ngành đoàn thể đã phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi trong hoạt động của HĐND xã.

Đối với xã Yên Mạc: từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND xã đã tổ chức thành công 4 kỳ họp; ban hành 32 nghị quyết. Hoạt động giám sát tại kỳ họp, giám sát giữa hai kỳ họp, giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề được thực hiện theo quy định;đã thực hiện 13 cuộc giám sátvới các nội dung như: Việc thực hiện các chế độ, chính sách; việc thực hiện Nghị quyết của HĐND, công tác xóa đói, giảm nghèo, công tác xây dựng nông thôn mới; việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, việc thu, chi các khoản đóng góp của nhân dân... Hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân được thực hiện theo quy định...

Tại buổi giám sát, các thành viên trong Đoàn đã tập trung trao đổi làm rõ các nội dung liên quan đến tình hình, tổ chức và hoạt động của HĐND các xã như: cơ cấu đại biểu HĐND cấp xã; thời gian tổ chức kỳ họp, giải quyết các vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp; hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, điều kiện hoạt động của HĐND; đánh giá hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban, các Tổ đại biểu HĐND...

Đoàn cũng trao đổi, làm rõ những khó khăn, vướng mắc, những đề xuất, kiến nghị của HĐND các xã trong quá trình thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND và các văn bản khác có liên quan...

Mai Lan - Thế Minh