Thuốc trị cúm H1N1, H5N1 "made in" Việt Nam

Nhóm nghiên cứu do TS Nguyễn Hải Nam, Trưởng Khoa Hóa Dược, ĐH Dược Hà Nội làm cố vấn khoa học, vừa công bố hoàn tất nghiên cứu độ ổn định và xây dựng quy trình sản xuất Arbidol (Fludon H1) - thuốc này có tác dụng điều trị cúm H1N1 và H5N1 tương tự như Tamiflu, Zanamivir.

Thuốc trị cúm H1N1, H5N1

Mẫu nghiên cứu của Fludon-H1.

Arbidol "lành" hơn Tamiflu…

 

Trong nhiu nghiên cu cho thy Arbidol có t l điu tr hiu qu cao hơn và t l kháng thuc cũng thp hơn so vi mt s thuc khác.

 

Theo TS Nam, Arbidol được các nhà khoa hc Nga nghiên cu t năm 1973 và được cp phép lưu hành ti nhiu quc gia. Mt s quc gia, trong đó Trung Quc và Nga đang s dng loi thuc này rt ph biến và là thuc điu tr hiu qu các loi cúm A, B và hi chng suy hô hp cp SARS. Hin chưa ghi nhn nhng phn ng ph có hi trên khong 2 t người đã s dng.

 

Các nghiên cu trên động vt cho thy Arbidol có độc tính thp khi dùng đơn liu; th nghim vi liu cao kéo dài, Arbidol cũng không gây ra đột biến hoc độc tính vi bào thai động vt.

 

Đánh giá lâm sàng trên nhóm bnh nhân dùng Arbidol vi liu điu tr t 20-25 ngày không cho thy s khác bit nào các cơ quan ni tng so vi nhóm dùng mu trng. Điu này chng t thucđộ an toàn cao.

 

Trong 160 nghiên cu lâm sàng độc lp t năm 2002 đến năm 2005 trên chng cúm A và B cho thy tt c các chng virus thí nghim đều nhy cm vi Arbidol. Thng kê trên thc tế lâm sàng sut 15 năm vi Arbidol cũng không phát hin ra trường hp virus cúm kháng Arbidol.

 

T tháng 6/2008, sau mt thi gian tìm kiếm, phân tích và so sánh, nhóm nghiên cu ca tiến sĩ Nguyn Hi Nam quyết định tp trung nghiên cu sn phm có cha hot cht Arbidol dùng điu tr cúm nhóm A, B và hi chng suy hô hp cp SARS, vi tên gi là Fludon H1.

 

Kết qu cho thy, chế phm là thuc kháng virus, có hot tính điu chnh min dch và kháng cúm, đặc bit là kháng cúm nhóm A, B và hi chng suy hô hp cp SARS. Thuc ngăn chn virus tiếp xúc và xâm nhp vào tế bào người bng cách ngăn cn s kết hp màng lipid ca virus vi màng tế bào.

 

Thuc có tác dng giúp cơ th tăng cường kh năng chng li các lây nhim, làm gim tn s biến chng có liên quan đến các bnh lây nhim virus và gim bt các hu qu ca bnh nhim khun mn tính. Vi các bnh lây nhim virus, tính hiu qu điu tr được thy mc độc tính thp, gim bt các triu chng lâm sàng, và rút ngn thi gian điu tr.

 

Hin Arbidol được xếp vào nhóm thuc ít độc nht. Thuc không cho thy các phn ng ph trên người khi ung hàng ngày vi liu đã khuyến cáo. Arbidol được hp thu nhanh và phân b rng khp cơ th.

 

… và r hơn ti 4 ln

 

Theo l trình, khi được B Y tế cp phép sn xut, thuc Fludon H1 s là loi thuc đầu tiên ca Vit Nam sn xut có tác dng kháng li virus cúm A/H1N1, A/H5N1 và SARS. Thuc Fludon H1 s được th nghim độ an toàn và hiu qu lâm sàng trên người Vit Nam trước khi lưu hành.

 

Theo kế hoch, đầu năm 2010, Fludon H1 s có mt trên th trường Vit Nam vi giá thành s r hơn khong bn ln so vi thuc Tamiflu hin ti, khong 50.000 đồng cho mt hp thuc điu tr ca người ln, loi 200mg và 20.000 đồng cho mt hp điu tr cho tr em t 3 đến 6 tui, loi 50mg.

 

TS Nguyn Hi Nam cho biết: "Các bác sĩ có th la chn Fludon H1 bên cnh Tamiflu để điu tr d phòng cho người ln và tr em trong mt s trường hp có nguy cơ mc bnh cao".

 

Các chuyên gia cho rng, vic s dng Arbidol (Fludon H1) do Vit Nam t sn xut vào điu tr cúm A/H1N1 hin nay s góp phn ch động ngun thuc điu tr, gim được s ca mc cúm A/H1N1 đang gia tăng, nht là trong bi cnh khan hiếm thuc Tamiflu như hin nay.

 

Theo Vietnam+/TTXVN