Thực hiện tốt việc tặng mũ bảo hiểm cho trẻ em năm 2019 với chủ đề "Giữ trọn ước mơ"

Thực hiện Kế hoạch số 162/KH-UBATGTQG ngày 22/4/2019 của ủy ban An toàn giao thông quốc gia về Chương trình trao tặng mũ bảo hiểm cho trẻ em năm 2019 với chủ đề "Giữ trọn ước mơ", UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 05/KH-UBND về việc triển khai Chương trình trao tặng mũ bảo hiểm cho trẻ em năm 2019 với chủ đề "Giữ trọn ước mơ". Ngày 16/7, Ban An toàn giao thông tỉnh có văn bản số 94 gửi Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan tuyên truyền, Ban An toàn giao thông các huyện, thành phố để chỉ đạo về việc thực hiện chương trình tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 năm học 2019-2020.

Thực hiện tốt việc tặng mũ bảo hiểm cho trẻ em năm 2019 với chủ đề

Tặng mũ bảo hiểm cho học sinh trường Tiểu học Thanh Bình nhân dịp khai giảng năm học mới. Ảnh: CTV

Mục đích của chương trình là nâng cao ý thức của nhân dân về việc chấp hành quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đạt Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia cho trẻ em từ 6 tuổi trở lên, khi tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện, qua đó giảm thiểu hậu quả do TNGT gây ra đối với trẻ em; góp phần nâng tỷ lệ đội mũ bảo hiểm đạt quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia đối với trẻ em là 80% vào năm 2020.

Mục tiêu cụ thể là 100% học sinh nhận mũ bảo hiểm của Chương trình trao tặng mũ bảo hiểm cho trẻ em năm 2019 với chủ đề "Giữ trọn ước mơ", đội mũ khi tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; 100% chính quyền cấp xã, thầy cô giáo, học sinh, cha mẹ có con là học sinh đang theo học tại các trường Tiểu học biết về chủ đề và những mục tiêu quan trọng của Chương trình "Giữ trọn ước mơ".

UBND tỉnh yêu cầu các ngành, đơn vị, địa phương triển khai Chương trình "Giữ trọn ước mơ" phải thống nhất, đồng bộ, hiệu quả, đúng mục tiêu, đúng đối tượng. Hoạt động trao tặng mũ bảo hiểm cho trẻ em năm 2019 với các thông điệp truyền thông như: "Trẻ em phải được đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện"; "Đội mũ cho con, trọn tình cha mẹ"; "Đội mũ bảo hiểm để bảo vệ chính mình"…

Theo đó, UBND tỉnh đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường Tiểu học đưa nội dung công bố chương trình "Giữ trọn ước mơ" và trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 vào chương trình khai giảng năm học mới. Tổ chức cho phụ huynh và học sinh ký cam kết về chấp hành đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện.

Chọn một điểm trường Tiểu học để tổ chức sự kiện lễ khai giảng năm học mới và trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh, có sự tham gia của lãnh đạo tỉnh, cơ quan truyền thông và các sở, ngành có liên quan. Khẩn trương tổng hợp, báo cáo số liệu học sinh lớp 1 năm học 2019-2020 của tỉnh về Bộ Giáo dục và Đào tạo để phục vụ công tác bàn giao mũ bảo hiểm cho học sinh.

Tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan và Công ty Honda Việt Nam trong công tác tổ chức tiếp nhận, bảo quản và tặng mũ bảo hiểm cho học sinh đúng dịp khai giảng năm học mới. Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông, công an các địa phương phối hợp với Thanh tra giao  thông tổ chức  tuyên truyền và bảo đảm TTATGT trong thời gian diễn ra lễ khai giảng năm học mới. Thường xuyên kiểm tra, xử lý vi phạm quy định đội mũ bảo hiểm cho trẻ em.

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí và cơ quan văn hóa các cấp đẩy mạnh tuyên truyền về TTATGT, chú trọng đến chủ đề về quy định đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi tham gia giao thông bằng mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện.

Ban An toàn giao thông các huyện, thành phố tham mưu cho UBND cùng cấp chỉ đạo các đơn vị chức năng, UBND các xã, thị trấn phối hợp thực hiện nội dung chương trình trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1; đôn đốc, kiểm tra, tiếp nhận và quản lý mũ tại địa phương.

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các đơn vị đồng  loạt tổ chức lễ khai giảng năm học mới và trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1. Đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật TTATGT trên hệ thống đài truyền thanh 2 cấp để nâng cao ý thức tự giác chấp hành các quy định về TTATGT đến đông đảo nhân dân.

Trần Dũng