Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Thực hiện đồng bộ và quyết liệt các chính sách an sinh xã hội

Trong hai ngày 27 và 28-12, tại TP Hồ Chí Minh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị đánh giá công tác thực hiện an sinh xã hội năm 2008, triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2009. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị.

Năm 2008, tình hình kinh tế thế giới và trong nước có nhiều biến động  phức tạp. Song, bám sát chỉ đạo của Chính phủ và bằng nỗ lực vượt bậc, ngành lao động - thương binh và xã hội đã đạt đuợc những kết quả đáng kể.

 

Thực hiện các chính sách an sinh xã hội, ngoài việc thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách ưu đãi người có công; huy động các nguồn lực thực hiện phong trào "Ðền ơn đáp nghĩa"; nỗ lực góp phần làm giảm tỷ lệ hộ nghèo của cả nước xuống còn 13,1%...

 

Phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục bám sát các mục tiêu kinh tế - xã hội của đất nước, ngành lao động - thương binh và xã hội vạch ra những mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội năm 2009 là: Tạo việc làm cho 1 triệu 700 nghìn lao động, trong đó có 90 nghìn lao động đi làm việc ở nước ngoài; cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, cải thiện điều kiện làm việc của người lao động; giảm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và tranh chấp lao động.

 

Trong lĩnh vực dạy nghề, tuyển mới 1 triệu 640 nghìn người, trong đó các trường cao đẳng, trung cấp nghề đào tạo 305 nghìn người. Trong công tác đền ơn đáp nghĩa, giảm 50% số hộ gia đình chính sách thuộc diện hộ nghèo; 87% số hộ chính sách có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của nhân dân nơi cư trú; xây mới 1.000 nhà tình nghĩa, nâng cấp sửa chữa 2.000 nhà tình nghĩa khác; huy động 150 tỷ đồng vào quỹ "Ðền ơn đáp nghĩa". Trong lĩnh vực xóa đói, giảm nghèo đưa thêm 400 nghìn hộ nghèo ra khỏi chương trình, hạ tỷ lệ hộ nghèo cả nuớc xuống dưới 12%. Tiếp tục cải thiện, nâng cao mức sống cả các đối tượng xã hội, tạo điều kiện để họ tự vươn lên...

 

Phát biểu ý kiến với hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực mà  cán bộ, công chức ngành lao động - thương binh và xã hội đạt được trong năm qua. Thủ tướng mong muốn cán bộ, công chức trong ngành tiếp tục phát huy, làm tốt nhiệm vụ, vai trò của mình, vừa là người tham mưu đồng thời vừa là người trực tiếp thực hiện các chính sách của Ðảng và Nhà nuớc về an sinh xã hội; chăm lo tốt các đối tượng chính sách, cho người lao động, người nghèo.

 

Thủ tướng chỉ rõ, năm 2009 sẽ là năm rất khó khăn về kinh tế do phải tiếp tục thực hiện các giải pháp kiềm chế lạm phát trong bối cảnh kinh tế thế giới đang suy thoái. Do vậy sẽ ảnh hưởng lớn đến các vấn đề xã hội. Ngành lao động - thương binh và xã hội phải bám sát, quán triệt  năm nhóm giải pháp chủ yếu của Chính phủ, làm cơ sở để thực hiện nhiệm vụ của mình.

 

Trong năm 2009, Chính phủ và các địa phương tiếp tục bố trí ngân sách thực hiện đầy đủ các chính sách an sinh xã hội chú trọng các huyện nghèo; chăm lo nhà ở cho đồng bào nghèo. Quan tâm hơn nữa công tác đào tạo nghề, phấn đấu đến năm 2010 phải có 50% lao động được đào tạo nghề. Ðó là điều kiện cơ bản, quan trọng để thoát nghèo bền vững và cạnh tranh về nguồn nhân lực trong bối cảnh hội nhập kinh tế thế giới.  Cần nghiên cứu, đề xuất các giải pháp trợ giúp người lao động bị mất việc; sớm triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp. Thực hiện đầy đủ các chính sách  chăm lo người có công, đồng bào nghèo trong dịp Tết Kỷ Sửu 2009.

Theo Nhandan

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  • Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  • Đẹp nhưng chưa thân thiện
  • Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  • Xấu và không thân thiện