Thị xã Tam Điệp: Phấn đấu đạt năng suất lúa cao vụ đông xuân 2009

Vụ đông xuân 2009, thị xã Tam Điệp gieo cấy 835,43 ha lúa, trong đó có 667,11 ha làm lúa tái sinh. Với phương châm giảm trà xuân sớm, tăng trà xuân muộn, đảm bảo tỷ lệ lúa lai thích hợp, thị xã thực hiện gieo cấy 400 ha lúa lai cao sản theo đề án hỗ trợ phát triển diện tích lúa lai cao sản đến hết vụ đông xuân 2010-2011.

Thị xã Tam Điệp: Phấn đấu đạt năng suất lúa cao vụ đông xuân 2009

Che phủ ni lon cho mạ vụ đông xuân. Ảnh: P.T

Trà xuân muộn gieo cấy bằng các giống lúa lai như: Phú ưu 1, Phú ưu 978, CNR 5104, Nhị ưu 838, D.ưu 527, Thục hưng 6. Lúa thuần tiếp tục sử dụng các giống KD18, ải 32…, đồng thời mở rộng diện tích cấy lúa chất lượng cao như: Bắc thơm số 7, LT1, LT2, TH3-3. Thực tế cho thấy mặc dù năng suất các loại lúa này thấp hơn Khang Dân 18 và ải 32 nhưng giá bán lại cao hơn 1,5 lần nên hiệu quả kinh tế vẫn cao.

 

Để giành thắng lợi vụ đông xuân năm nay, thị xã đã chỉ đạo các xã, HTX làm tốt các khâu chuẩn bị như làm đất, giữ nước và cày bừa sớm ngâm cho dầm ngấu. Thực hiện phương châm: ải phải nỏ, dầm phải ngấu; cày sâu, bừa kỹ, tơi nhuyễn. Các HTX chủ động ký hợp đồng với Đội khai thác công trình thủy lợi đảm bảo đủ nước phục vụ làm đất, tưới tiêu cho diện tích cây trồng, không để các diện tích lúa sau cấy bị hạn.  Thị xã phấn đấu đảm bảo trà xuân sớm cấy xong trước 20-1; trà xuân muộn (vùng làm lúa tái sinh trên đất 2 vụ lúa và vùng bị ảnh hưởng của lụt tiểu mãn sử dụng chủ yếu là giống lúa lai) cấy xong trước ngày 30-1-2009; đối với chân đất không làm lúa tái sinh cấy xong trước 25-2. Toàn thị xã phấn đấu cấy xong trước ngày 25-2. Đề phòng khi rét đậm, rét hại kéo dài có thể làm mạ chết, lúa mới cấy bị chết hoặc giảm mật độ nên Ban quản trị các HTX phải hướng dẫn xã viên để dự phòng giống khoảng 5-10%.

 

Đối với công tác chăm sóc, thực hiện phương châm "Bón đúng, bón đủ và bón cân đối tỷ lệ N.P. K" theo yêu cầu của từng chân đất, cây trồng. Thực hiện tốt chủ trương "3 giảm, 3 tăng" nhằm giảm bớt chi phí sản xuất nên giảm lượng phân đạm từ 10-15%, đồng thời áp dụng kỹ thuật bón hợp lý, cung cấp dinh dưỡng kịp thời cho cây trồng. Bón tập trung, kết thúc sớm, thực hiện "nặng đầu, nhẹ cuối".  Tuy nhiên, tùy điều kiện thời tiết, chân đất, tình hình sinh trưởng và phát triển của cây trồng để điều chỉnh cho thích hợp. Tích cực kiểm tra đồng ruộng, theo dõi dự báo của Trạm BVTV để sớm phát hiện và phòng trừ kịp thời các đối tượng sâu bệnh, hạn chế thấp nhất thiệt hại do sâu bệnh gây ra. Thực hiện tốt chương trình quản lý tổng hợp dịch hại IPM. Chú ý tới các biện pháp diệt chuột hiệu quả bằng các biện pháp thủ công, sinh học là chính. Hạn chế sử dụng thuốc hóa học, đặc biệt là cấm sử dụng các loại thuốc BVTV độc hại đã bị cấm lưu hành.

 

Trao đổi với chúng tôi về công tác chuẩn bị cho sản xuất lúa đông xuân 2008-2009, đồng chí Lê Văn Minh, Phó phòng Kinh tế thị xã cho biết: Việc triển khai kế hoạch sản xuất lúa đông xuân năm nay đã được tiến hành sớm từ cơ sở, trên cơ sở kế hoạch định hướng của thị xã, hướng dẫn kỹ thuật của Phòng kinh tế, các HTX xây dựng kế hoạch sản xuất cụ thể ở đơn vị mình, cung ứng đủ, kịp thời giống cây trồng, vật tư, phân bón cho nông dân.  Phòng kinh tế phối hợp chặt chẽ với Đội Quản lý thị trường và Trạm BVTV tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thị trường vật tư nông nghiệp, thóc giống, phân bón, thuốc BVTV, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm đảm bảo chất lượng các loại vật tư. Phối hợp với các tổ chức, đoàn thể tăng cường công tác khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, tổ chức tổng kết các mô hình, sáng kiến, những tiến bộ về sản xuất nông nghiệp để nhân ra diện rộng. Thị xã phấn đấu vụ đông xuân 2008-2009, năng suất lúa đạt 61 tạ/ha, sản lượng 5.096 tấn; lúa tái sinh đạt năng suất 23tạ/ha, sản lượng 1.534 tấn.

 

Vân Anh