Thành phố Tam Điệp tổng kết phong trào thi đua trong CNVC-LĐ giai đoạn 2015-2020

Sáng 3/6, LĐLĐ thành phố Tam Điệp tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua trong CNVC-LĐ, giai đoạn 2015-2020. Dự hội nghị có lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, thành phố Tam Điệp và các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.

Thành phố Tam Điệp tổng kết phong trào thi đua trong CNVC-LĐ giai đoạn 2015-2020

Khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu.

5 năm qua (2015-2020), các cấp Công đoàn thành phố Tam Điệp đã triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, qua đó khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo của CNVC-LĐ, rèn luyện ý thức, tổ chức kỷ luật, xây dựng tác phong làm việc công nghiệp, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Nhiều phong trào thi đua được các cấp Công đoàn thành phố phát động có sức lan tỏa, thu hút đông đảo CNVC-LĐ tham gia như: Phong trào thi đua "Lao động giỏi, sáng tạo"; thi đua vì sự nghiệp CNH-HĐH nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; phong trào thi đua "Xanh-sạch-đẹp", đảm bảo an toàn vệ sinh lao động"; "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"... Thông qua các phong trào thi đua cũng khẳng định vai trò nòng cốt của tổ chức công đoàn trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Trong 5 năm qua, CNVC-LĐ thành phố có 417 đề tài, sáng kiến được các cấp Công đoàn công nhận (trong đó 35 đề tài, sáng kiến cấp tỉnh, 105 đề tài cấp thành phố, còn lại là cấp cơ sở). Tổng kết 5 năm phong trào thi đua "Giỏi việc nước đảm việc nhà", toàn thành phố có 10.610 đoàn viên đạt danh hiệu "giỏi việc nước, đảm việc nhà".

Hàng năm, thành phố có 85% cán bộ, CNVC-LĐ đạt danh hiệu lao động tiên tiến, chiến sỹ thi đua, các cấp; có trên 70% tập thể đạt danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến và có 20% tập thể đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc, có trên 75% đoàn viên công đoàn đạt danh hiệu đoàn viên Công đoàn xuất sắc, trên 75% tập thể đạt Công đoàn cơ sở vững mạnh.

Cũng trong 5 năm qua, toàn thành phố có 70 tập thể và 236 cá nhân được các cấp công đoàn khen thưởng, biểu dương đã có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. LĐLĐ thành phố được Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ tỉnh Ninh Bình tặng cờ thi đua xuất sắc.

Phát huy kết quả đạt được, tại hội nghị, LĐLĐ thành phố Tam Điệp đã phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020- 2025. Trong đó, phấn đấu hàng năm có trên 80% đoàn viên đạt danh hiệu đoàn viên Công đoàn xuất sắc, trên 80% Tổ công đoàn, Công đoàn bộ phận hoàn thành tốt nhiệm vụ; trong giai đoạn phấn đấu có 300-500 đề tài, sáng kiến được các cấp Công đoàn công nhận.

Nhân dịp này, 10 tập thể, 48 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua được biểu dương khen thưởng.

Mai Lan - Trường Giang