Thành phố Ninh Bình biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu giai đoạn 2016-2020

Ngày 28/7, Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập thành phố Ninh Bình tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20/2/2014 của Thủ tướng Chính phủ và biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu giai đoạn 2016-2020.

Dự hội nghị có: lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh; lãnh đạo thành phố Ninh Bình; các thành viên Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập thành phố; Hội Khuyến học các xã, phường và 133 mô hình tiêu biểu.

Từ năm 2016-2020, thực hiện Quyết  định số 281 của Thủ tướng Chính phủ, hoạt động xây dựng xã hội học tập đã thu được nhiều kết quả tích cực. Hội Khuyến học từ thành phố đến cơ sở đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong việc tham mưu xây dựng xã hội học tập.

Phong trào "học tập suốt đời" trong các gia đình dòng họ, dòng họ, cộng đồng được cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng, đã thúc đẩy tinh thần tự học, tự bồi dưỡng của mỗi người, nhận thức của người dân về "xã hội học tập" tăng lên rõ rệt. 

Trong 5 năm qua, thành phố đã có 25.300 "gia đình học tập", 55 "dòng họ học tập", 150 "cộng đồng học tập", 50 "đơn vị học tập" tiên tiến và259 gia đình, 28 dòng họ, 81 cộng đồng, 41 đơn vị học tập tiêu biểu suất sắc được các cấp khen thưởng.           

Tại hội nghị, Hội Khuyến học tỉnh đã tặng giấy khen cho 4 cán bộ khuyến học cơ sở đã có thành tích trong thực hiện Quyết định 281 của Thủ tướng Chính phủ, xây dựng thành công các mô hình học tập giai đoạn 2016-2020; 

UBND thành phố tặng giấy khen 1 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức các hoạt động thực hiện Quyết định 281; UBND thành phố cũng cấp giấy công nhận danh hiệu mô hình học tập tiêu biểu và có thành tích xuất sắc trong thực hiện Quyết định 281của Thủ tướng Chính phủ cho 133 mô hình, trong đó có mô hình của 82 gia đình,  5 dòng họ, 28 cộng đồng, 18 đơn vị... 

Tin, ảnh: Mai Phương