Thanh niên Khánh Nhạc, xung kích phát triển kinh tế- xã hội

Hiện nay, Đoàn xã Khánh Nhạc có 25 chi đoàn, trong đó có 20 chi đoàn thôn, xóm, phố và 5 chi đoàn trường học, cơ quan với tổng số 121 ĐVTN. Nhiều năm qua, phát huy tinh thần xung kích và tình nguyện của tuổi trẻ, Đoàn xã Khánh Nhạc đã có nhiều hoạt động thiết thực, thu hút đông đảo thanh niên tham gia vào các phong trào Đoàn, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế- xã hội, giữ vững an ninh trật tự ở địa phương.

Thanh niên Khánh Nhạc, xung kích phát triển kinh tế- xã hội

Đoàn viên thanh niên Khánh Nhạc tham gia xây dựng nông thôn mới.

Nhằm giúp thanh niên phát triển kinh tế, Đoàn xã đã tích cực phối hợp với ngành chức năng đẩy mạnh tuyên truyền về chuyển dịch cơ cấu cây trồng, con nuôi; phổ biến KHKT. Đặc biệt là tuyên truyền, vận động và khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, lập nghiệp trong thanh niên. Hiện nay, Đoàn xã quản lý 4 tổ tiết kiệm vay vốn với tổng dư nợ vốn vay trên 4,1 tỷ đồng, tạo điều kiện cho trên 35 đoàn viên thanh niên được vay vốn ưu đãi để phát triển sản xuất. Từ sự giúp đỡ của tổ chức Đoàn, nhiều thanh niên đã có điều kiện vươn lên và thành công ở các lĩnh vực kinh doanh, dịch vụ, cơ khí, tiểu thủ công..., nâng cao thu nhập cho gia đình và tạo việc làm cho ĐVTN trong và ngoài vùng. 

Bên cạnh việc đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp, Đoàn xã Khánh Nhạc còn có nhiều hoạt động đồng hành với thanh niên trong rèn luyện và phát triển kỹ năng, nâng cao sức khỏe thể chất, đời sống văn hóa tinh thần. Theo đó, các hoạt động tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng được các chi đoàn đẩy mạnh với những hình thức đa dạng, phong phú, chuyển tải được nhiều nội dung đến với đông đảo thanh niên. 

Trong nhiều năm qua, Đoàn xã Khánh Nhạc đã triển khai hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Chỉ thị số 42 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030"; Chỉ thị số 01 của BTV Trung ương Đoàn về "Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn", Chỉ thị số 10 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên... Thông qua các hoạt động đã góp phần giáo dục đạo đức lối sống, văn hóa, nâng cao nhận thức, hành động của thanh thiếu nhi trong việc xây dựng phong cách sống đẹp, sống có ích, hạn chế các tệ nạn xã hội. 

Nhiều năm qua, ĐVTN Khánh Nhạc đã là lực lượng xung kích, tình nguyện, chủ động đăng ký và đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên, góp phần tích cực xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao. Hằng năm, Ban thường vụ Đoàn xã đều tổ chức các hoạt động hưởng ứng "Tháng thanh niên", Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, thu hút sức trẻ chung sức tham gia các hoạt động vì cuộc sống cộng đồng như: tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng chống dịch COVID-19; các hoạt động bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu… 

Chỉ tính riêng năm 2020, Đoàn xã đã tuyên truyền vận động, xã hội hóa nguồn lực xây dựng 3 điểm vui chơi thể thao tại nhà văn hóa xóm trại, 9, 5 với tổng trị giá 25 triệu đồng; Hỗ trợ vẽ 5 bức tranh tường tại 2 đơn vị xóm 2A, 2B trị giá 5 triệu đồng; tuyên truyền vận động, hướng dẫn cho 450 người khai báo y tế trên ứng dụng NCOVI, tham gia phát khẩu trang y tế miễn phí; phối hợp tổ chức trồng cây trên tuyến đường thanh niên kiểu mẫu...

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Đoàn xã đã thực hiện 5 công trình và 15 phần việc thanh niên. Tiêu biểu là: tuyên truyền, vận động, xã hội hóa nguồn lực xây dựng 3 công trình "Thắp sáng đường quê" với 31 bóng điện cao áp tổng trị giá 15,5 triệu đồng; 25 chậu cây hoa giấy tại xóm 3B trị giá 4.250.000 đồng, tổ chức hơn 24 buổi vệ sinh môi trường, huy động được hơn 100 lượt đoàn viên thanh niên tham gia bảo vệ môi trường; 100% chi Đoàn trường THCS, Tiểu học duy trì hiệu quả mô hình "Cổng trường an toàn giao thông". 

Bên cạnh đó, BCH Đoàn xã thường xuyên đi sát cơ sở thôn xóm tập hợp, vận động đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động ở địa phương, nhất là ở các lĩnh vực khó khăn, phức tạp cần đến vai trò xung kích của tuổi trẻ như: an ninh trật tự, động viên tuyển quân, vệ sinh môi trường, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, cưới văn minh tiết kiệm, sử dụng mạng xã hội hiệu quả... Từ đó, mặt trận tập hợp đoàn kết thanh niên đã được mở rộng, huy động đông đảo lực lượng trẻ thi đua, xung kích, sáng tạo, sẵn sàng đương đầu với việc khó và tham gia tích cực vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trong hoạt động tham gia xây dựng Đảng xây dựng chính quyền, đoàn viên thanh niên Khánh Nhạc đã tích cực hăng hái tham gia góp ý xây dựng nghị quyết, và các giải pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đồng thời làm tốt công tác tham mưu cho Đảng, chính quyền chỉ đạo thực hiện tốt công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên. 

Nhờ vậy, công tác đoàn viên có nhiều chuyển biến tích cực thông qua việc tập trung nâng cao chất lượng kết nạp mới, tăng cường giáo dục ý thức chính trị cho đoàn viên thanh niên; tiếp tục triển khai chương trình "Rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới"; tổ chức kết nạp đoàn viên đúng quy trình, đảm bảo theo Điều lệ Đoàn. 

Trong 6 tháng đầu năm 2021, đã tổ chức 1 lớp Lý Tự Trọng và kết nạp 66 đoàn viên mới. Tiếp nhận đoàn viên, học sinh về sinh hoạt hè tại khu dân cư. Cuộc vận động "Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam", được Đoàn xã triển khai thực hiện có hiệu quả, thông qua các phong trào, hoạt động Đoàn đã phát hiện, bồi dưỡng và giới thiệu cho Đảng những đoàn viên ưu tú để Đảng xem xét kết nạp. 

Trong 6 tháng đầu năm đã, toàn xã đã có 3 đoàn viên được kết nạp Đảng. Nhiều đoàn viên sau khi được kết nạp vào Đảng đã phát huy tốt vai trò, tính tiên phong gương mẫu, bản lĩnh chính trị, đạo đức tác phong của người đảng viên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

 Mai Lan