Thẩm định tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Quang Sơn

Ngày 24/6, Tổ thẩm định mức độ đạt tiêu chí xã đạt chuẩn NTM, NTM kiểu mẫu tỉnh Ninh Bình năm 2020 đã về thẩm tra hồ sơ và khảo sát thực tế kết quả xây dựng NTM kiểu mẫu tại xã Quang Sơn, thành phố Tam Điệp. Cùng đi có lãnh đạo UBND thành phố Tam Điệp.

Thẩm định tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Quang Sơn

Đoàn kiểm tra thực tế tại trường mầm mon xã Quang Sơn

Quang Sơn là xã miền núi có diện tích lớn nhất thành phố Tam Điệp và đứng thứ 3 của tỉnh. Địa bàn rộng, dân cư không tập trung, giao thông đi lại khó khăn, sản xuất được chia làm 3 khối, do đó xã gặp rất nhiều khó khăn trong việc quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, định hướng phát triển sản xuất cũng như xây dựng kết cấu hạ tầng chung trên địa bàn. 

Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ trực tiếp của thành phố Tam Điệp, sự vào cuộc của hệ thống chính trị và người dân trong xã, năm 2016, Quang Sơn đã được công nhận đạt chuẩn NTM. Ngay sau đó, xã được chọn làm điểm xây dựng NTM kiểu mẫu. 

Đến nay, sau 3 năm thực hiện, cơ sở hạ tầng trên địa bàn ngày càng được hoàn thiện, kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; đời sống tinh thần của người dân được nâng cao, an ninh trật tự xã hội ổn định. Giá trị sản xuất bình quân trên 1 ha đất canh tác đạt 129,6 triệu đồng, tăng 53,3 triệu đồng so với năm 2016. 

Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 51 triệu đồng/người/năm, tăng 19,54 triệu đồng và cao hơn 1,62 lần so với thời điểm xã đạt chuẩn nông thôn mới. Hiện, Quang Sơn không còn hộ nghèo. Đặc biệt, trong quá trình xây dựng NTM và NTM kiểu mẫu, xã không có nợ xây dựng cơ bản. Xã đã hoàn thành cả 14/14 tiêu chí của NTM kiểu mẫu, trong đó có một số tiêu chí hoàn thành ở mức cao.

Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn công tác đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả cũng như công tác lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, tập trung, bài bản trong quá trình xây dựng NTM kiểu mẫu ở Quang Sơn. Bên cạnh đó, đại biểu cũng đề nghị lãnh đạo xã làm rõ một số nội dung mà nhân dân còn băn khoăn trong tiêu chí NTM kiểu mẫu như: các mô hình hoạt động văn hóa thể thao tiêu biểu; các tuyến đường giao thông có rãnh thoát nước và trồng cây bóng mát; các mô hình bảo vệ môi trường… Ngoài ra, đại diện một số sở, ngành đã góp ý đề nghị xã Quang Sơn trong thời gian tới cần tiếp tục nâng cao công năng của nhà văn hóa, trang bị thêm các trang thiết bị, vận động nhân dân phát triển một số hoạt động văn hóa thể thao; xây dựng các thiết chế văn hóa cho công nhân ở trọ tại khu Công nghiệp, nâng cao sự kết nối giữa người lao động với chính quyền địa phương; quan tâm hơn nữa về cảnh quan môi trường để tạo điểm nhấn.

Kết luận tại buổi làm việc, Trưởng đoàn công tác đề nghị địa phương tiếp thu, chỉnh sửa một số nội dung trong hồ sơ để trình UBND tỉnh thẩm định và công nhận xã Quang Sơn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Trước đó, trong chương trình làm việc thẩm định xét đề nghị xã Quang Sơn đạt chuẩn NTM, tổ công tác đã đi khảo sát thực tế một số mô hình sản xuất nông nghiệp; cảnh quan môi trường; hạ tầng giao thông nông thôn, trường học, nhà văn hóa cũng như trao đổi, gặp gỡ người dân của xã Quang Sơn.

Tin, ảnh: Nguyễn Lựu