Tập huấn quản lý thuế đối với giao dịch liên kết

Ngày 10/11, Cục thuế tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn công tác quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết cho gần 50 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tập huấn quản lý thuế đối với giao dịch liên kết

Các đại biểu dự tập huấn. Ảnh: Đức Lam

Tại hội nghị, các đại biểu được cán bộ Cục thuế giới thiệu những quy định mới tại Nghị định số 20/2017/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 41/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính; đồng thời thảo luận, trao đổi lấy ý kiến tham gia Sổ tay nghiệp vụ thanh tra thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết.

Để triển khai áp dụng các quy định tại Nghị định số 20/2017/NĐ-CP và Thông tư số 41/2017/TT-BTC đạt hiệu quả cao, Cục thuế tỉnh đề nghị các Chi cục thuế và các đơn vị triển khai kiểm soát chặt chẽ tình trạng chuyển giá, báo lỗ, chuyển lợi nhuận ra nước ngoài của các doanh nghiệp liên kết nhằm khắc phục tình trạng thất thu ngân sách, đảm bảo tính công bằng giữa các doanh nghiệp trong và ngoài nước và đảm bảo các quy định, quy chế tài chính được tuân thủ nghiêm ngặt.

Sau hội nghị này, các đơn vị, triển khai hướng dẫn cán bộ nghiên cứu quy định mới về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết;tăng cường công tác quản lý thuế, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra cũng như hỗ trợ người nộp thuế thực hiện kê khai, nộp thuế đúng quy định.

Đồng thời tiến hành rà soát các doanh nghiệp thuộc đối tượng phải kê khai thông tin giao dịch liên kết, tuyên truyền hướng dẫn các doanh nghiệp thuộc đối tượng phải kê khai giao dịch liên kết thực hiện kê khai theo đúng quy định; chủ động rà soát ngành nghề của các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn để thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu doanh nghiệp liên kết, cơ sở dữ liệu của các doanh nghiệp độc lập phục vụ cho công tác quản lý cũng như công tác thanh tra.

Bảo Yến