Tập huấn kỹ năng thương mại điện tử

Ngày 9/12, Trung tâm xúc tiến thương mại Ninh Bình phối hợp với Cục thương mại điện tử (Bộ công thương) tổ chức lớp tập huấn kỹ năng thương mại điện tử cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tập huấn kỹ năng thương mại điện tử

Các đại biểu dự hội nghị tập huấn.

 

 

Qua lớp tập huấn giúp cho các doanh nghiệp triển khai có hiệu quả các văn bản liên quan đến thương mại điện tử và tiện ích của thương mại điện tử, các điều kiện cần thiết để tham gia.  Phương pháp ứng dụng thương mại điện tử và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; kỹ năng thực hiện giao dịch thương mại điện tử trong knh doanh.  Thông qua cổng thương mại điện tử, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh củng cố và thiết lập mối quan hệ với các đối tác, cập nhật thông tin và quảng bá hình ảnh, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong thời kỳ hội nhập.

 Thanh Chiên - Đức Lam