Tập huấn kỹ năng cho 200 người làm công tác xã hội ở Gia Viễn

Ngày 25/5, tại UBND xã Gia Lập, Trung tâm Bảo trợ và công tác xã hội tỉnh đã tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng công tác xã hội cho khoảng 200 đại biểu là những người làm công tác xã hội trên địa bàn các xã Gia Xuân, Gia Thanh, Gia Trấn, Gia Tân và Gia Lập (huyện Gia Viễn).

Tập huấn kỹ năng cho 200 người làm công tác xã hội ở Gia Viễn

Các đại biểu dự hội nghị tập huấn.

Tại buổi tập huấn, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên trình bày tổng quan về vai trò, vị trí của công tác xã hội; phân biệt giữa công tác xã hội và hoạt động từ thiện; quy trình trợ giúp và một số quan điểm tiếp cận trong quá trình trợ giúp giải quyết vấn đề; các kỹ năng, phương pháp phát triển nghề công tác xã hội trong các lĩnh vực đời sống xã hội và công tác xã hội đối với các nhóm đối tượng yếu thế… 

Cũng tại hội nghị, với tinh thần cởi mở, thẳng thắn, các đại biểu đã chia sẻ khó khăn trong quá trình hoạt động; đặt ra các câu hỏi tình huống để cùng thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm.

Buổi tập huấn nhằm góp phần nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ những người làm công tác xã hội. Từ đó, nâng cao chất lượng thực hiện công tác xã hội cho cộng đồng và các nhóm đối tượng yếu thế trên địa bàn.

Đào Hằng - Minh Quang