Tập huấn cơ chế chính sách phát triển cụm công nghiệp

Chiều ngày 31/10, Cục Công thương địa phương phối hợp với Sở Công thương tỉnh Ninh Bình tổ chức hội nghị tập huấn triển khai thực hiện Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 về quản lý, phát triển cụm công nghiệp và các Văn bản hướng dẫn cho các Sở Công thương, đại diện một số UBND cấp huyện, một số doanh nghiệp đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khu vực phía Bắc.

Tập huấn cơ chế chính sách phát triển cụm công nghiệp

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: ĐL

Tham dự hội nghị tập huấn, các đại biểu được đại diện lãnh đạo Cục Công thương địa phương thông tin những nội dung chính của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP. Đây là văn bản pháp lý quan trọng đối với việc quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư hạ tầng, sản xuất kinh doanh trong các cụm công nghiệp.

Nghị định có những quy định, chính sách mới về quản lý, phát triển cụm công nghiệp như: Bổ sung các ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đối với cụm công nghiệp; xác định rõ đơn vị được giao làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng tại địa bàn có hạ tầng kinh tế - xã hội khó khăn; nguyên tắc giải quyết các thủ tục triển khai đầu tư hạ tầng, sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; nguyên tắc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh trong cụm công nghiệp không quá 1 lần/năm trừ trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật; trách nhiệm cụ thể của các cơ quan đầu mối quản lý cụm công nghiệp ở địa phương...

Ngoài ra các đại biểu cũng được cung cấp thông tin của Chỉ thị số 12 của Bộ trưởng Bộ Công thương về việc triển khai Nghị định 68 và Thông tư số 15/2017/TT-BCT ngày 31/8/2017 hướng dẫn thực hiện nghị định và giới thiệu, hướng dẫn vận hành phần mềm cơ sở dữ liệu cụm công nghiệp cả nước.

Thông qua hội nghị tập huấn, các đại biểu đã đề xuất các ý kiến, giải pháp xuất phát từ yêu cầu thực tiễn để nhanh chóng triển khai các quy định của Nghị định số 68. Qua đó sẽ kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và góp phần tăng sức hút đầu tư phát triển hạ tầng cụm công nghiệp tại các địa phương trong cả nước.

Hồng Giang